Jola Kepi

Dr. Jola Kepi, është një profesioniste me 17 vjet përvojë pune, nga të cilat  12 vjet në administratën shtetërore dhe 5 vjet në sektorin privat.

Dr. Kepi është një profesioniste me standard të lartë etik dhe profesional,  shumë e motivuar dhe e orientuar drejt produktit, e përkushtuar me përgjegjshmëri të lartë, entuziaste dhe që nuk resht asnjëherë së mësuari çdo ditë, duke synuar perfeksionin personal, profesional dhe atë shoqëror.