Vahidije Kadiu

Vahidije Kadiu ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master për Gjuhë Angleze në Universitetin e Tiranës dhe aktualisht është Ph.D. Cand. në Ku Leuven University, Belgjikë.

Eksperienca e saj në mësimdhënie në nivel universitar ka filluar në vitin 2015 si Lektore ne Universitetin “Aleksander Moisiu“ dhe më pas u atashua pranë Universitetit Europian të Tiranës. Znj. Kadiu ka marrë pjesë në Konferenca të organizuar brenda dhe jashtë vendit dhe në projekte të financuara nga EU and Erasmus +.

Ajo u bashkua me CSl në Qershor 2021 dhe  aktualisht mban pozicionin e Menaxheres për Kërkimin dhe Partneritetet.