Professional growth Professional growth Professional growth Professional growth
Professional growth for principals of Pre-University Education Institutions
Development of managerial and administrative skills thanks to a quality and continuous training program.
csl csl csl csl csl

“Shkolla e Drejtorëve është vendi i duhur për zhvillim të mëtejshëm profesional të arsimtarëve, drejtues dhe mësues!”

csl Irena M. Biba
csl csl csl csl csl csl
csl csl csl csl csl

Shkolla e Drejtorëve është mundësi e çmuar për zhvillimin e aftësive profesionale në drejtimin dhe menaxhimin cilësor të institucioneve arsimore.

csl Voltisa Qirici ,Brezi 3 CTP
csl csl csl csl csl csl
csl csl csl csl csl

Nje rrugëtim me plot sfida, por një vlerësim që i shtohet profesionit në zhvillimin e aftesive në drejtim, jemi brezi ku duhet te japim me të miren në atë çka na është besuar për të ardhmen e brezit të ri.

csl Lindita Bërdilla, Brezi 3 CTP
csl csl csl csl csl csl
csl csl csl csl csl

Një rrugëtim i vështirë, por një aset i shtuar në zhvillimin e aftësive tona profesional në drejtim! Faleminderit Shkolla e Drejtoreve!

csl Marsida Çobo, Brezi 3 CTP
csl csl csl csl csl csl
csl csl csl csl csl

Falë Shkollës së Drejtorëve këtij institucioni prestigjioz në sigurimin e cilësisë dhe meritokracisë pata mundësinë të përfitoja aftësi,njohuri dhe kompetenca për të drejtuar dhe menaxhuar institucionin arsimor me cilësi dhe profesionalizëm!

csl Raimonda Bino, Brezi 3, CTP
csl csl csl csl csl csl
rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating
Stay in contact
Follow us in Social Media Shkolla e Drejtoreve
Apply in Program

Before you start your online application, make sure you scan all the document in electronc form.You can write us at: info@csl.edu.al