Vëzhgimi, feedback dhe mekanizma të tjerë – leksioni 1