Shoqata Alumni* të CSL (CSL Albania Alumni Association – CSL-AAA) është një rrjet dhe bashkim vullnetar individësh që grupon të gjithë pjesëmarrësit e certifikuar ndër vite nga Programi i Trajnimit të Detyrueshëm (CTP) për drejtues të institucioneve të arsimit parauniversitar, që ka nisur të zbatohet prej vitit 2019. Qëllimi i kësaj nisme është krijimi i një fryme mbështetjeje dhe bashkëpunimi midis drejtuesve të shkollave, për të nxitur debatin profesional mbi çështjet e drejtimit dhe menaxhimit të shkollës - si institucioni kyç i transferimit të dijeve dhe formimit të nxënësve.
Qëndro në Kontakt
Na ndiq në Rrjete Sociale Shkolla e Drejtoreve