Administrohet ekskluzivisht nga Shkolla e Drejtorëve

Programi i Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për drejtuesit e Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (IAP) dhe certifikimi i tyre administrohet ekskluzivisht nga Shkolla e Drejtorëve.

Ky program ka për qëllim pajisjen e drejtuesve dhe të aspirantëve për drejtues me certifikatën e drejtuesit të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar, duke ndjekur programin e trajnimit të hartuar specifikisht për drejtuesit e Institucioneve të Arsimit Parashkollor, në një shtrirje kohore të përshtatshme për këtë qëllim.

Programi është i një cilësie shumë të lartë dhe është bazuar në modelin e suksesshëm të Institutit “Avney Rosha”, në Izrael, për trajnimin dhe certifikimin e drejtuesve të IAP-ve, duke u përshtatur me nevojat dhe standardet më të fundit të drejtuesve të IAP në Shqipëri.

Aplikantë
Të trajnuar
Të certifikuar

1.

Programi i Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor (CTP) për drejtues/mësues të arsimit të përgjithshëm

shiko më shumë

2.

Programi i Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor(CTP) për drejtues/mësues të arsimit parashkollor

shiko më shumë

3.

Programi i Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor (CTP) për drejtues/mësues të arsimit profesional

shiko më shumë
Apliko në Program

Përpara se të nisni aplikimin online, sigurohuni që të gjithë dokumentet t’i keni të skanuara në format elektronik. Mund të na shkruani në: info@csl.edu.al

Procedura e aplikimit
programe të tjera Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional (CPD)
Qëndro në Kontakt
Na ndiq në Rrjete Sociale Shkolla e Drejtoreve