Njoftime

Hapet thirrja për aplikime për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm për Drejtuesit e Institucioneve të Arsimit Parashkollor (kopshti)

Afati i aplikimit : 15 Maj – 15 Qershor 2024     Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e parë për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të Arsimit Parashkollor si edhe për të gjithë mësuesit që aspirojnë për t’u bërë drejtorë në Institucionet e Arsimit Parashkollor.   Thirrja do të jetë e hapur për drejtues në detyrë në Institucionet e Arsimit Parashkollor dhe mësues që ushtrojnë ose e kanë ushtruar profesionin e tyre si në institucionet publike dhe në ato private. Kandidatët e interesuar, përpara se të fillojnë përgatitjen e dokumenteve për aplikim, duhet të sigurohen që të plotësojnë kriteret e shpallura për përzgjedhjen e kandidatëve.     Kriteret që duhet të plotësojnë drejtorët në detyrë dhe mësuesit që aspirojnë për t’u bërë drejtues janë: Të kenë diplomë të…

Lexo më shumë →

Thirrja e 9-të për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

Hapet thirrja e 9-të për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar. Afati i aplikimit: 1 – 31 Maj 2024   Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e re për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAP, për të gjithë Drejtorët/Nëndrejtorët në detyrë dhe Mësues që aspirojnë për t’u bërë drejtorë apo nëndrejtor shkolle.   Thirrja është e hapur për drejtues në detyrë në Institucionet e Arsimit Parauniversitar të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë dhe kandidatët për drejtues të IAP-ve që janë mësues të kualifikuar dhe ushtrojnë ose e kanë ushtruar profesionin e tyre, si në institucionet publike dhe në ato private.   Kandidatët e interesuar, përpara se të fillojnë përgatitjen e dokumenteve për aplikim, duhet…

Lexo më shumë →

Thirrje e hapur për trajnues me përvojë në fushën e lidershipit në arsimin parashkollor

Shkolla e Drejtorëve në  kuadër të Programit të Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Arsimin Parashkollor shpall thirrjen për shprehje interesi për trajnues me përvojë në fushën e lidershipit në arsimin parashkollor të cilët do të ofrojnë trajnime dhe do të zhvillojnë praktikën për module të caktuara.     Termat e Referencës Oferta Financiare Formulari i aplikimit     Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen me e-mail në adresën: info@csl.edu.al, deri më datë 20 maj 2024. Në e-mailin e dërguar duhet të bashkëlidhen dokumentat e kërkuara sëbashku me ofertën financiare.

Lexo më shumë →

Program Manager for Pre-School Education System

"The Center for School Leadership” has been established as a result of cooperation between the Albanian- American Development Foundation (AADF) and the Ministry of Education, Sport and Youth (MoESY) aiming to support the professional development of in-service and aspiring principals/ vice-principals of public or private pre-university  educational institutions,  by administering the compulsory  training,  certification  process and provide on-the-job continuous  professional  development  training. The end goal of this center is to provide schools with well-equipped leaders, positively affect the school environment and directly increase the quality of education.   Basic Purpose:   The Center for School Leadership is looking for a Program Manager who will be primarily responsible  for the management and implementation of Compulsory Training Program (CTP)  for Pre-school education system.   Main Duties and Responsibilities:   Develop, lead, manage and implement the process of Compulsory Training Program (CTP)  for…

Lexo më shumë →

Thirrja e 8-të për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

Afati i aplikimit: 15 Nëntor – 15 Dhjetor 2023. Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e re për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAP, për të gjithë Drejtorët/Nëndrejtorët në detyrë dhe Mësues që aspirojnë për t’u bërë drejtorë apo nëndrejtor shkolle. Thirrja është e hapur për drejtues në detyrë në Institucionet e Arsimit Parauniversitar të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë dhe kandidatët për drejtues të IAP-ve që janë mësues të kualifikuar dhe ushtrojnë ose e kanë ushtruar profesionin e tyre, si në institucionet publike dhe në ato private. Kandidatët e interesuar, përpara se të fillojnë përgatitjen e dokumenteve për aplikim, duhet të sigurohen që të plotësojnë kriteret e shpallura për përzgjedhjen e kandidatëve. Kriteret që duhet të plotësojnë drejtorët/nëndrejtorët në detyrë dhe mësuesit që aspirojnë…

Lexo më shumë →

Hapet Thirrja e Konferencës së 18 të Institutit të Sociologjisë dhe të Konferencës së 3 të Shkollës së Drejtorëve

Shkolla e Drejtorëve inkurajon të gjithë kërkuesit në fushën e Lidershipit në Arsim, të aplikojnë në thirrjen e Konferencës së 18 të Institutit të Sociologjisë dhe të Konferencës së 3 të Shkollës së Drejtorëve. Konferenca do të mbahet në Universitetin "Ismail Qemali", në Vlorë nga data 10-11 nëntor 2023! Apliko këtu: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers Suksese!

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCEMENT Position: Monitoring and Evaluation Manager

The Center for School Leadership  (CSL) is looking for an individual who will be in charge of Monitoring & Evaluation processes of all activities at CSL. It will be responsible for cooperating with the program managers for Compulsory Training Program (CTP), Continuous Development Program (CDP) and Partnerships, from the early stages of program development the  implementation and closure of each program and who will prepare reports as needed by the Program Managers, CEO and Board of Directors.   The Center for School Leadership (CSL) is established in 2017 as a non profit organization by the investment of Albanian-American Development Fund (AADF) in collaboration with the  Ministry of Education and Sports (MES). It implements the training program for certification of leaders of Pre-University Education Institutions in Albania. Built on the model of the Avney Rosha Institute in Israel and based on…

Lexo më shumë →

Thirrja e 7-të për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor

Afati i aplikimit: 2 Maj – 15 Qershor 2023. Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e re për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAP, për të gjithë Drejtorët/Nëndrejtorët në detyrë dhe Mësues që aspirojnë për t’u bërë drejtorë apo nëndrejtor shkolle. Thirrja është e hapur për drejtues në detyrë në Institucionet e Arsimit Parauniversitar të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë dhe kandidatët për drejtues të IAP-ve që janë mësues të kualifikuar dhe ushtrojnë ose e kanë ushtruar profesionin e tyre, si në institucionet publike dhe në ato private. VINI RE: Shkolla e Drejtorëve do të hapë thirrje të veçanta në të ardhmen e afërt për drejtuesit dhe kandidatët për drejtues të institucioneve të arsimit parauniversitar profesional sikurse dhe atyre të institucioneve të arsimit parashkollor. Kandidatët…

Lexo më shumë →

Thirrje e hapur për trajnues me përvojë në fushën e lidershipit në arsim

Shkolla e Drejtorëve në  kuadër të Programit të Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor shpall thirrjen për shprehje interesi për trajnues me përvojë në fushën e lidershipit në arsim, të cilët do të ofrojnë trajnime dhe do të zhvillojnë praktikën për module të caktuara. Dokumenti Bashkelidhur Format Aplikimi Oferta Financiare  

Lexo më shumë →

Ceremonia e Certifikimit e vitit 2023

Në 12 Prill 2023 u zhvillua Ceremonia e Certifikimit për vitin 2023 e pjesëmarrësve që përfunduan me sukses Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor ( CTP) për drejtues të arsimit parauniversitar. Të pranishëm në Ceremoninë e Certifikimit ishin zj. Evis Kushi, Ministre e Arsimit e Sportit; Bashkëdrejtori Ekzekutiv i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim: z. Aleksandër Sarapuli, Rektorë Universitetesh, Drejtues dhe Trajnerë të Grupit si edhe Bashkëpunëtorë kyç të Shkollës së Drejtorëve. U certifikuan në këtë ceremoni 283 pjesëmarrës (165 drejtorë, 59 nëndrejtorë dhe 59 mësues) mes të cilëve: 162 pjesëmarrës të Kohortës së Katërt që filluan në Janar 2022; 46 pjesëmarrës, të cilët kanë përfunduar Programin e Zhvillimit dhe Kualifikimit Profesional të ofruar nga IZHA në vitin 2016, por i janë nënshtruar filtrit të aplikimit hyrës dhe testimit për certifikim në përputhje me rregullat e CSL; si edhe 75 pjesëmarrës…

Lexo më shumë →

Hapet thirrja për aplikime për drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar të Formimit Profesional

Afati i aplikimit : 6 Mars- 1 Prill 2023   Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen II për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të AFP, për të gjithë Drejtorët/Nëndrejtorët në detyrë dhe Mësues që aspirojnë për t’u bërë drejtorë apo nëndrejtor në Institucionet e Arsimit Parauniversitar të Formimit Profesional.   Thirrja do të jetë e hapur për drejtues në detyrë në Institucionet e Arsimit Parauniversitar të Formimit Profesional dhe kandidatët për drejtues të IAP-ve që ushtrojnë ose e kanë ushtruar profesionin e tyre, si në institucionet publike dhe në ato private. Kandidatët e interesuar, përpara se të fillojnë përgatitjen e dokumenteve për aplikim, duhet të sigurohen që të plotësojnë kriteret e shpallura për përzgjedhjen e kandidatëve.   Kriteret që duhet të plotësojnë drejtorët/nëndrejtorët në detyrë dhe mësuesit që aspirojnë…

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCMENT Position: Paid Internship

Center for School Leadership (CSL) provides opportunities for outstanding university students to undertake an internship at the CSL office. The objective of the Internship Programme is to provide the CSL Albania staff with the assistance of qualified students specialized in professional fields such as education, leadership, social sciences, communications or other relevant studies. In October 2018, AADF and the Ministry of Education, Sport, and Youth (MoESY) founded the Center for School Leadership through a joint agreement, and in 2019 CSL started the first cohort of the compulsory training program. CSL has trained about 800 in-service and aspiring principals and the fifth cohort is in process with 300 new participants that are attending the program provided in Tirana, Durres, Elbasan, Korca, and Shkodra. The Center for School Leadership is developed based on the successful model of the Avney Rosha Institute in…

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCEMENT-CEO for Center for School Leadership

Position: CEO for Center for School Leadership As part of the Education sector portfolio, AADF is currently implementing the Center for School Leadership (CSL) project with the aim to train and certify in-service school principals/ vice principals and aspiring principals with adequate skills and knowledge of school leadership. In October 2018, AADF and the Ministry of Education, Sport, and Youth (MoESY) founded the Center for School Leadership through a joint agreement, and in 2019 CSL started the first cohort of the compulsory training program. CSL has trained about 800 in-service and aspiring principals and the fifth cohort is in process with 300 new participants that are attending the program provided in Tirana, Durres, Elbasan, Korca, and Shkodra. The Center for School Leadership is developed based on the successful model of the Avney Rosha Institute in Israel, for the training and…

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCEMENT- Finance and Administration Manager

Position: Finance and Administration Manager As part of the Education sector portfolio, AADF is currently implementing the Center for School Leadership (CSL) project with the aim to train and certify in-service school principals/ vice principals and aspiring principals with adequate skills and knowledge of school leadership. In October 2018, AADF and the Ministry of Education, Sport, and Youth (MoESY) founded the Center for School Leadership through a joint agreement, and in 2019 CSL started the first cohort of the compulsory training program. CSL has trained about 800 in-service and aspiring principals and the fifth cohort is in process with 300 new participants that are attending the program provided in Tirana, Durres, Elbasan, Korca, and Shkodra. The Center for School Leadership is developed based on the successful model of the Avney Rosha Institute in Israel, for the training and certification of…

Lexo më shumë →

Trajnime me kredite gjatë muajit Shtator 2022

Në kuadër të Programit për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm (CPD), Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” do të zhvillojë gjatë muajit Shtator 2022 trajnime online me kredite për mësues e drejtues të institucioneve të arsimit parauniversitar. Modulet që do të zhvillohen janë: "Roli i mentorit dhe zhvillimi i praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit” Trajner: Prof. Dr. Bardhyl MUSAI   "Aftësitë kros (soft skills)" Trajner: Prof. Asoc. Dr. Tomi TRESKA   "Metodat Inovative të mësimdhënies për mësuesit, klasat digjitale" Trajner: Dhurata MYRTOLLARI   Trajnimi do të zhvillohet online, nëpërmjet platformës ZOOM. Datat e trajnimit do të përcaktohen pasi të jetë formuar grupi. Çmimi i këtij trajnimi = 1500 ALL. Afati i fundit i regjistrimit është 5 Shtator 2022. Nëse doni të merrni pjesë, ju mund të regjistroheni në link-un e mëposhtëm duke specifikuar temën e…

Lexo më shumë →

Thirrje për Shprehje Interesi

Kjo Thirrje për Shprehje Interesi u drejtohet ekspertëve kombëtarë që kanë  ekspertizë profesionale në fushën e Lidershipit/Drejtimit Institucioneve të  Arsimit Parashkollor  dhe Zhvillimit të Fëmijërisë së Hershme Aplikantët e interesuar do të angazhohen  si ekspertë në procesin e hartimit të Moduleve dhe të Manualit të Trajnimit për  Programin e  Trajnimit të Detyrueshëm (CTP) për drejtorët dhe  aspirantët për drejtorë të institucioneve të arsimit parashkollor në Shqipëri   Prezantimi i Qendrës "Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar"(CSL)    Qendra Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar(CSL) është krijuar si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) dhe Ministrisë së Arsimit & Sportit ( MAS) me qëllim mbështetjen e zhvillimit profesional të drejtorëve në detyrë dhe kandidatëve që synojnë të bëhen drejtues  në institucionet arsimore parauniversitare publike apo private. Qendra e realizon këtë mision nëpërmjet administrimit të…

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCEMENT

POSITION:        Project Manager for CPD & Inspection   "The Center for School Leadership” has been established as result of cooperation between Albanian-American Development Foundation (AADF) and Ministry of Education, Sport and Youth (MoESY) aiming to support the professional development of in-service and aspiring principals/ vice principals of public or private pre-university educational institutions, by administering the compulsory training, certification process and provide on-the-job continuous professional development training. The end goal of this center is to provide schools with well-equipped leaders, positively affect school environment and directly increase the quality of education.   Main tasks of PM for CPD & Inspection are to: Develop, lead and monitor the process of continuous professional development training for in-service principals/ vice-principals and teachers. Collaborate with the Agency of the Quality Assurance of Pre-Higher Education System (AQAPE) for the quality and the accreditation of each…

Lexo më shumë →

“Thirrje për Aplikime” për Ekspertë Ndërkombëtarë

Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) ka shpallur “Thirrjen për Aplikime” për Ekspertë Ndërkombëtarë, të cilët do të udhëzojnë ekipin e CSL në hartimin e Programit të Trajnimit të Detyrueshëm (CTP) për drejtorët e institucioneve parashkollore (kopshtet). Në bazë të ligjit nr. 48/2018, CSL është institucioni i cili ka mandatin (nga legjislacioni shqiptar) të ofrojë Programin e Trajnimit të Detyrueshëm dhe Certifikimit për drejtues dhe aspirantë për drejtues të institucioneve të arsimit parauniversitar. Ekspertët e kontraktuar do të angazhohen në detyra të ndryshme siç shpjegohen më poshtë: - Angazhimi si ekspert në grupin e punës që do të krijohet për hartimin e Manualit të Trajnimit. Roli i ekspertit në këtë rast do të jetë të udhëheqë, mbikëqyrë dhe këshillojë grupin e punës gjatë hartimit të Manualit të Trajnimit. - Rishikimi i temave të trajnimit që do…

Lexo më shumë →

Trajnime gjatë muajit prill 2022

Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) do të ofrojë gjatë muajit Prill 2022 trajnimin me temë “Metodat joformale të edukimit dhe lidhja e tyre me edukimin formal”. Ky trajnim do të ofrohet pa pagesë dhe është i hapur për të gjithë mësuesit dhe drejtuesit, të cilët kanë interes për të marrë pjesë. Nëpërmjet këtij trajnimi synohet që mësuesit/drejtuesit të fitojnë njohuri, aftësi dhe qëndrime për të nxitur zhvillimin e mësimit në mënyrë ndërvepruese dhe për të siguruar një menaxhim më cilësor të klasës dhe shkollës. Synimi kryesor i përdorimit të këtyre metodave është zhvillimi i kompetencave, në mënyrë që nxënësit të zhvillojnë një perspektive personale, sociale dhe profesionale.   Trajnimi përmban tre module të ndryshme, ku secili prej tyre ofron një qasje të re dhe inovative gjatë procesit të mësimdhënies dhe të nxënit.   Pjesëmarrësit e…

Lexo më shumë →

Trajnime me kredite gjatë muajve Mars-Prill 2022

Programi për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm (CPD).   Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) do të zhvillojë gjatë muajve Mars-Prill 2022 trajnime online me kredite për mësues e drejtues të institucioneve të arsimit parauniversitar. Modulet që do të zhvillohen janë:   🔹 "Rritja e performancës sime" Trajner : Aida Goga Përgjegjëse e Departamentit të Filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.   🔹"Udhëheqja e partneriteve në shkollë" Trajner : Dr. Erion Kristo, Lektor pranë Universitetit "Barleti".   🔹 "Menaxhimi i shkollës" Trajner : Shkëlqim Allkaj, Shef Sektori në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.   🔹 "Të jesh pjesë e një ekipi të suksesshëm" Trajner : Msc. Malvina Rista, Lektor pranë Universitetit "Barleti"   🟦 Trajnimi do të zhvillohet online , nëpërmjet platformës ZOOM.   📅 Datat e trajnimit do të përcaktohen pasi të jetë…

Lexo më shumë →

Paid Internship

Center for School Leadership (CSL) provides opportunities for outstanding university students to undertake an internship at the CSL office. The objective of the Internship Programme is to provide the CSL Albania staff with the assistance of qualified students specialized in professional fields such as Education, Leadership, Social Sciences, Communications or other relevant studies. The Internship Programme provides a compact understanding of CSL priorities and technical cooperation activities. Students will work on adapting research studies, descriptive data analysis and visualizations, assisting the developments of trainings, translating reading materials, and maintaining social media profiles and other internal systems. S/he will benefit from new experience and developing new skills. At the end of the programme, students will be provided an endorsement certificate. CSL may accept interns that the following conditions are met: • Be a University student Master Programme, or equivalent. • Recently…

Lexo më shumë →

Hapet aplikimi për tu bërë pjesë e Rrjetit të Vlerësuesve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar”  (CSL)  dhe Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP) kanë nënshkruar në datë 12 Nëntor 2021 një Marrëveshje Bashkëpunimi për “Krijimin e Rrjetit të Vlerësuesve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (IAP)”. Rrjeti i vlerësuesve të IAP do të ketë një rol thelbësor në arsim, ku pjesë e përgjegjësisë së tyre do të jetë vlerësimi i institucioneve të arsimit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë. Kjo marrëveshje përfshin përzgjedhjen dhe trajnimin e këtij rrjeti vlerësuesish. Pas procesit të përzgjedhjes, vlerësuesit do të përfshihen në një program trajnimi 4 mujor dhe më pas do të bëhet certifikimi i tyre si vlerësues të IAP-ve. Shkolla e Drejtorëve të IAP dhe ASCAP kanë hapur thirrjen për aplikime për ata të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e rrjetit të vlerësuesve. Ftohen të aplikojnë drejtorët e…

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCEMENT

POSITION (full- time): Head of Finance and Administration "The Center for School Leadership” has been established as result of cooperation between Albanian-American Development Foundation (AADF) and Ministry of Education and Sport  (MoES) aiming to support the professional development of in-service and aspiring principals/ vice principals of public or private pre-university educational institutions, by administering the compulsory training, certification process and provide on-the-job continuous professional development training. The end goal of this center is to provide schools with well-equipped leaders, positively affect school environment and directly increase the quality of education.   Main tasks of CSL are to: Develop, lead and monitor the process of initial training for in-service principals/ vice-principals and aspiring principals Conduct testing process and equip all qualified candidates with a valid certification in order to be eligible for a school leadership position. Collaborate and coordinate with other…

Lexo më shumë →

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Shkollës së Drejtorëve (CSL) dhe Qendrës “International Business Education” (BEINT) në Prishtinë-Kosovë.

Në datë 12 Nëntor 2021, në ambientet e Shkollës së Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL) në Tiranë-Shqipëri u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet këtij institucioni dhe Qendrës “International Business Education” (BEINT) në Prishtinë-Kosovë. Për Qendrën “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar ” (CSL) në Tiranë-Shqipëri, marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori Ekzekutiv z. Geron Kamberi ndërsa në emër të Qendrës “International Business Education” (BEINT) në Prishtinë-Kosovë, nënshkroi Drejtori Ekzekutiv z. Bujar Krasniqi. Palët nënshkruese ranë dakort të bashkëpunojnë për rritjen e cilësisë së formimit profesional të drejtuesve të institucione të arsimit parauniversitar, aspirantëve dhe mësuesve në vendet respektive, veçanërisht nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave. Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) angazhohet përmes kësaj marrëveshje të ofrojë përvojën, modelet e praktikat e eskpertët e saj për të ndërtuar në Kosovë një model të ngjashëm si…

Lexo më shumë →

Trajnim pa pagesë për mësues të institucioneve të arsimit parauniversitar

Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) do të zhvillojë gjatë muajve nëntor – dhjetor 2021 trajnimin me temë “Të kuptojmë më thellë konceptet e kurrikulës së re”. Kurrikula e re, e cila është e orientuar drejt zhvillimeve thelbësore në fushën e arsimit, ka sjellë disa koncepte të reja si: kalimi nga pedagogjia tradicionale te kurrikula që zhvillon kompetencat; zhvillimi nga bihejviorizmi drejt konstruktivizmit social dhe konjitivizmit; zhvendosja nga kurrikula që thekson çfarë u duhet mësuar nxënësve te kurrikula që shpreh qartë çka pritet nga nxënia; kërkimi i kuptimit të të nxënit më shumë se trajtimi i përmbajtjeve të pakontekstualizuara. Moduli ofron sqarime më të thelluara të këtyre koncepteve, në mënyrë që të kuptohet më qartë ndryshimi që sjell kurrikula e re. Lektor i këtij trajnimi është Prof.As.Dr. Pëllumb Karameta. Trajnimi do të zhvillohet në sallë duke…

Lexo më shumë →

Sesion Informues lidhur me Konferencën Ndërkombëtare të Sociologjisë /Seksioni “Lidershipi e menaxhimi në arsim dhe institucionet e arsimit parauniversitar ”

Sesion Informues për pjesëmarrësit e Programit të  Trajnimit të Detyrueshëm( CTP)  për drejtues të institucioneve të arsimit parauniversuar lidhur me  Konferencën Ndërkombëtare të Sociologjisë /Seksioni “Lidershipi e menaxhimi në arsim dhe institucionet e arsimit parauniversitar” që do të mbahet në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Sociologjisë – AIS me  05-06 Nëntor 2021, në Universitetin Fan Noli - Korçë. Në kuadër të zhvillimit të kësaj konference, Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar”( CSL)  do të financojë punimet më të mira shkencore që do të paraqiten për tu prezantuar në seksionin e kësaj Konference me temë “Lidershipi e menaxhimi në arsim dhe institucionet e arsimit parauniversitar ” Ftohen të gjithë studiuesit dhë individët e interesuar që janë të përfshirë në realizimin e Programit të  Trajnimit të Detyrueshëm( CTP) apo Programin e Zhvillimit te Vazhdueshem (CPD),  të aplikojnë për të marrë pjesë…

Lexo më shumë →

Trajnime me kredite në kuadër të Programit për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm të Shkollës së Drejtorëve të IAP.

Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar" (CSL) do të organizojë gjatë muajit shtator disa trajnime me kredite në kuadër të Programit për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm (CPD). Mos humbisni këtë rast nëse planifikoni të investoni në rritjen tuaj profesionale me trajnime cilësore ofruar nga ekspertë të fushës së arsimit parauniversitar. Seicili trajnim zgjat 18 orë të barazvlefshme me 1 kredit dhe do të zhvillohen online nëpërmjet platformës ZOOM. Datat e trajnimit do të përcaktohen pasi të jetë formuar grupi. Mund të aplikojnë për pjesëmarrje: Drejtorë të certifikuar ose në proces certifikimi nga Shkolla e Drejtorëve; Mësues kandidatë për drejtorë të pranuar nga Shkolla e Drejtorëve. Më poshtë listohen modulet e trajnimit të propozuara ku mund të aplikoni në sa trajnime keni interes.   “VLERËSIMI I NXËNËSIT BAZUAR NË NIVELET E ARRITJES” Vlerësimi i nxënësve është një proces kyç…

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCEMENT

POSITION (full- time): Research and Development Manager "The Center for School Leadership” has been established as result of cooperation between Albanian-American Development Foundation (AADF) and Ministry of Education, Sport and Youth (MoESY) aiming to support the professional development of in-service and aspiring principals/ vice principals of public or private pre-university educational institutions, by administering the compulsory training, certification process and provide on-the-job continuous professional development training. The end goal of this center is to provide schools with well-equipped leaders, positively affect school environment and directly increase the quality of education. Main tasks of CSL are to: Develop, lead and monitor the process of initial training for in-service principals/ vice-principals and aspiring principals; Conduct testing process and equip all qualified candidates with a valid certification in order to be eligible for a school leadership position; Collaborate and coordinate with other educational…

Lexo më shumë →

Hapet thirrja për aplikime në Programin për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm të Shkollës së Drejtorëve

Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL) hap thirrjen për Programin për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm për mësuesit kandidatë për drejtorë të pranuar nga Shkolla e Drejtorëve dhe për drejtues të certifikuar ose në proces certifikimi nga Shkolla e Drejtorëve. Nëpërmjet këtij programi, Shkolla e Drejtorëve ofron trajnime me kredite dhe mjaft cilësore për rritjen e mëtejshme profesionale të drejtuesve dhe kandidateve për drejtues të institucioneve arsimore. Ky program përmban 24 tema trajnimesh me nga 1 kredit secili, ku personat e interesuar mund të marrin pjesë në një ose më shumë trajnime sipas nevojave për rritje profesionale në fusha të caktuara. Këto module janë të akredituara nga MASR dhe kërkesa me 1 kredit plotëson kërkesat ligjore të arsimit në Republikën e Shqipërisë për zhvillimin e vazhdueshëm profesional. Trajnimet do të zhvillohen online në platformat e Shkollës së Drejtorëve.…

Lexo më shumë →

Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin “Mësimdhënia dhe të nxënit në një mjedis që ndryshon vazhdimisht”

Shkolla e Drejtorëve organizon pa pagesë trajnimin me temë “Mësimdhënia dhe të nxënit në një mjedis që ndryshon vazhdimisht”, për mësues dhe drejtues të institucioneve të arsimit para universitar në Shqipëri. Ky trajnim do të zhvillohet gjatë muajit Prill 2021. Ndryshimet e shpejta dhe kompleksiteti në kohët e sotme paraqesin sfida dhe kërkesa të reja në sistemin arsimor. Këto kërkesa lidhen gjithnjë e më shumë me përgatitjen e nxënësve në mënyrën e duhur me qëllim që ata të jenë të suksesshëm në një mjedis kërkues dhe që ndryshon vazhdimisht. Ky trajnim synon të trajtojë disa nga çështjet kryesore që lidhen me mësimdhënien dhe të nxënit  efektiv, si dhe ofron disa strategji praktike bashkëkohore si të përmirësohen këto procese në shkollë në një mjedis që është në ndryshim të vazhdueshëm. Çështjet që do të trajtohen në këtë trajnim janë: Edukimi Global, standarde,…

Lexo më shumë →

JOB ANNOUNCEMENT

Position Title:  Project Coordinator, Center for School Leadership (CSL) About AADF Albanian-American Development Foundation (AADF) was created in 2009 by the Albanian-American Enterprise Fund with the support and encouragement of United States Agency for International Development (USAID) and the United States Government. The mission of AADF is to facilitate the development of a sustainable private sector economy and a democratic society in Albania. As part of the Education sector portfolio, AADF approved in 2017 the formation of the “Center for School Leadership” (CSL). Background information CSL was established in 2018 as a cooperative effort of AADF and the Ministry of Education, Sport and Youth (MoESY). The Center serves three core purposes:  To develop university-based school leadership preparation programs for aspiring principals; to support ongoing professional development of in-service principals and assistant principals, and third, to administer a principal certification process…

Lexo më shumë →

Unpaid Internship Opportunity

Center for School Leadership (CSL) provides opportunities for outstanding university students to undertake an internship at the CSL office. The objective of the Internship Program is to provide CSL Albania with the assistance of qualified students specialized in professional fields such as Education, Leadership, Social Sciences, Communications or other relevant studies. The Internship Program provides a compact understanding of CSL priorities and technical cooperation activities. Students will work on studies selection, translating reading materials, and maintaining social media profiles. S/he will benefit from new experience gaining skills. At the end of the program students will be equipped with an endorsement certificate. CSL may accept interns that the following conditions are met: Be a University student in third year of Bachelor or Master Program or equivalent. Recently graduated students in the relevant fields. Skills: Demonstrated a keen interest in the work…

Lexo më shumë →

Paid Internship Center for School Leadership (CSL)

Center for School Leadership (CSL) provides opportunities for outstanding university students to undertake an internship at the CSL office. The objective of the Internship Programme is to provide CSL Albania with the assistance of qualified students specialized in professional fields such as Education, Leadership, Social Sciences, Communications, or other relevant studies. The Internship Programme provides a compact understanding of CSL priorities and technical cooperation activities. Students will work on studies selection, translating reading materials, and maintaining social media profiles and other internal systems. S/he will benefit from new experience gaining skills. At the end of the programme students will be equipped with an endorsement certificate. CSL may accept interns that the following conditions are met: Be a University student Master Programme, or equivalent. Recently graduated students Master Students in the relevant fields. Skills: Demonstrated a keen interest in the work…

Lexo më shumë →

Unpaid Internship Opportunity

Center for School Leadership (CSL) provides opportunities for outstanding university students to undertake an internship at the CSL office. The objective of the Internship Program is to provide CSL Albania with the assistance of qualified students specialized in professional fields such as Education, Leadership, Social Sciences, Communications or other relevant studies. The Internship Program provides a compact understanding of CSL priorities and technical cooperation activities. Students will work on studies selection, translating reading materials, and maintaining social media profiles. S/he will benefit from new experience gaining skills. At the end of the program students will be equipped with an endorsement certificate. CSL may accept interns that the following conditions are met: Be a University student in third year of Bachelor or Master Program or equivalent. Recently graduated students in the relevant fields. Skills: Demonstrated a keen interest in the work…

Lexo më shumë →

Paid Internship Center for School Leadership (CSL)

Center for School Leadership (CSL) provides opportunities for outstanding university students to undertake an internship at the CSL office. The objective of the Internship Programme is to provide CSL Albania with the assistance of qualified students specialized in professional fields such as Education, Leadership, Social Sciences, Communications, or other relevant studies. The Internship Programme provides a compact understanding of CSL priorities and technical cooperation activities. Students will work on studies selection, translating reading materials, and maintaining social media profiles and other internal systems. S/he will benefit from new experience gaining skills. At the end of the programme students will be equipped with an endorsement certificate. CSL may accept interns that the following conditions are met: Be a University student Master Programme, or equivalent. Recently graduated students Master Students in the relevant fields. Skills: Demonstrated a keen interest in the work…

Lexo më shumë →

Thirrje për shprehje interesi për ekspertë vendas dhe të huaj

Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Arsimit Parauniversitar” ka hapur thirrjen për shprehje interesi për ekspertë vendas dhe të huaj të cilët potencialisht do të ofrojnë trajnime për module të caktuara të programit të trajnimit të detyrueshëm përgatitor për drejtorë, nëndrejtorë dhe kandidatë për drejtorë. Kjo thirrje u drejtohet eksperteve me njohje shumë të mirë në fushën e lidership-it në arsim dhe me pervojë  në ofrimin e trajnimeve. Për më shumë informacion mbi procesin dhe dokumentet që duhet të paraqisni, ju lutemi referojuni dokumentit të thirrjes për shprehje interesit. Afati i fundit për aplikim është  30 Tetor 2020. Call for expression of interest;    CVEuropassExpert eng;    Technical and Financial Offer;    Module Sections of the Compulsory Training Program.

Lexo më shumë →

Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin “Metodat e mësimdhënies në internet për klasat K-12”

Shkolla e Drejtorëve, në bashkëpunim me Junior Achievement Albania hap sërish regjistrimet për pjesëmarrje pa pagesë në trajnimin me temë “Metodat e mësimdhënies në internet për klasat K-12”. Ky modul do të zhvillohet në një seri trajnimesh gjatë muajve Shtator-Tetor 2020. Pas përvojës së suksesshme të zhvillimit të këtij trajnimi gjatë muajve Maj-Qershor dhe kërkesave të vazhdueshme për këtë modul, thirrja rihapet vetëm për mësues dhe drejtues të cilët nuk kanë marrë pjesë ende në këtë trajnim. Trajnimi synon t'u vijë në ndihmë mësuesve dhe drejtuesve të shkollave të përdorin teknologjinë gjatë mësimit online. Trajnimi, i cili është përgatitur nga ekspertë të huaj dhe lokalë, do të zhvillohet online në platformën zoom dhe do të permbajë sesione të drejtpërdrejta online dhe praktike gjatë orëve të lira, të shtrira në 3 ditë. Çështjet kryesore që do të trajtohen në trajnim janë:…

Lexo më shumë →

Njoftim për mbylljen në datën 15 Shtator 2020 të thirrjes për aplikimet e reja në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAP.

Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar ka hapur më 11 Maj 2020 thirrjen për aplikimet e reja në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAP për të gjithë Drejtorët/Nëndrejtorët në detyrë dhe Mësuesit që aspirojnë për t’u bërë drejtorë apo nëndrejtorë shkolle. Thirrja është e hapur për drejtues në detyrë në Institucionet e Arsimit Parauniversitar të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë dhe kandidatët për drejtues të IAP-ve që janë mësues të kualifikuar dhe ushtrojnë ose e kanë ushtruar profesionin e tyre, si në institucionet publike dhe në ato private. Aplikimi kryhet vetëm online nëpërmjet faqes së internetit të Shkollës së Drejtorëve të IAP. Afati i fundit i pranimeve të aplikimeve është 15 Shtator 2020. Pas këtij afati, Shkolla e Drejtorëve do të njoftojë për pranimin e aplikimeve të reja nëpërmjet faqes së saj zyrtare të cilën të…

Lexo më shumë →

Hapet thirrja për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e re për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAP, për të gjithë Drejtorët/Nëndrejtorët në detyrë dhe Mësuesit që aspirojnë për t’u bërë drejtorë apo nëndrejtorë shkolle. Thirrja është e hapur për drejtues në detyrë në Institucionet e Arsimit Parauniversitar të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë dhe kandidatët për drejtues të IAP-ve që janë mësues të kualifikuar dhe ushtrojnë ose e kanë ushtruar profesionin e tyre, si në institucionet publike dhe në ato private. Aplikimi do të kryhet vetëm online nëpërmjet faqes së internetit të Shkollës së Drejtorëve të IAP. Përpara se të filloni përgatitjen e dokumenteve për aplikim, sigurohuni që i plotësoni kriteret e shpallura për përzgjedhjen e kandidatëve sikurse më poshtë: Kriteret që duhet të plotësojnë drejtorët/nëndrejtorët në…

Lexo më shumë →

Internship Opportunity at CSL office (unpaid)

The Center for School Leadership (CSL) provides opportunities for outstanding university students to undertake an internship at the CSL office. The objective of the Internship Programme is to provide CSL Albania with the assistance of qualified students specialized in professional fields such as Education, Leadership, Social Sciences, Communications or other relevant studies. The Internship Programme provides a compact understanding of CSL priorities and technical cooperation activities. Students will work on studies selection, translating reading materials, and maintaining social media profiles. S/he will benefit from new experience gaining skills. At the end of the programme students will be equipped with an endorsement certificate. CSL may accept interns that the following conditions are met: Be a University student in third year of Bachelor or Master Programme or equivalent. Recently graduated students in the relevant fields. Skills: Demonstrated a keen interest in the…

Lexo më shumë →