Thirrje e hapur për trajnues me përvojë në fushën e lidershipit në arsim
Posted on 14/04/2023
Shkolla e Drejtorëve në  kuadër të Programit të Trajnimit të DetyrueshëPërgatitor shpall thirrjen për shprehje interesi për trajnues me përvojë në fushën e lidershipit në arsim, të cilët do të ofrojnë trajnime dhe do të zhvillojnë praktikën për module të caktuara.