Trajnime me kredite gjatë muajve Mars-Prill 2022
Posted on 11/03/2022
Programi për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm (CPD).
 
Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) do të zhvillojë gjatë muajve Mars-Prill 2022 trajnime online me kredite për mësues e drejtues të institucioneve të arsimit parauniversitar.
Modulet që do të zhvillohen janë:
 
🔹 “Rritja e performancës sime”
Trajner : Aida Goga
Përgjegjëse e Departamentit të Filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
 
🔹”Udhëheqja e partneriteve në shkollë”
Trajner : Dr. Erion Kristo,
Lektor pranë Universitetit “Barleti”.
 
🔹 “Menaxhimi i shkollës”
Trajner : Shkëlqim Allkaj,
Shef Sektori në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.
 
🔹 “Të jesh pjesë e një ekipi të suksesshëm”
Trajner : Msc. Malvina Rista,
Lektor pranë Universitetit “Barleti”
 
🟦 Trajnimi do të zhvillohet online , nëpërmjet platformës ZOOM.
 
📅 Datat e trajnimit do të përcaktohen pasi të jetë formuar grupi.
 
❗️ Këto trajnime ofrohen vetëm për:
 
☑️ Drejtorë të certifikuar ose në proces certifikimi nga Shkolla e Drejtorëve;
 
☑️ Mësues kandidatë për drejtorë të pranuar nga Shkolla e Drejtorëve.
 
💶 Çmimi i këtij trajnimi = 1500 ALL.
 
⏰ Afati i fundit i regjistrimit është 17 Mars 2022.
 
❌ Nëse doni të merrni pjesë, ju mund të regjistroheni në link-un e mëposhtëm duke specifikuar temën e modulit ku doni të merrni pjesë.
 
🔗https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mQZN5-Oezl3kQ8OR5x5xoka79CFyrLoJsvpvHJJIfC-gTg/viewform?usp=sf_link