Hapet Thirrja e Konferencës së 18 të Institutit të Sociologjisë dhe të Konferencës së 3 të Shkollës së Drejtorëve
Posted on 27/06/2023
Shkolla e Drejtorëve inkurajon të gjithë kërkuesit në fushën e Lidershipit në Arsim, të aplikojnë në thirrjen e Konferencës së 18 të Institutit të Sociologjisë dhe të Konferencës së 3 të Shkollës së Drejtorëve.
Konferenca do të mbahet në Universitetin “Ismail Qemali”, në Vlorë nga data 10-11 nëntor 2023!
Suksese!