Informacion për Programin

Programi i Trajnimit për Zhvillimin Profesional të Vazhduar administrohet ekskluzivisht nga Shkolla e Drejtorëve.

Ky program ka për qëllim zhvillimin e mëtejshëm profesional të drejtuesve dhe të mësuesve në Institucionet e Arsimit Parauniversitar, duke ndjekur programin e trajnimit të hartuar specifikisht për drejtuesit e IAP-ve, në një shtrirje kohore të përshtatshme për këtë qëllim.

Programi i Trajnimit për Zhvillimin Profesional të Vazhduar do të zhvillohet në vitin e ardhshëm akademik 2020 – 2021.