A ofron Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) module trajnimi pa pagesë? A janë ato të akredituara? A jepet certifikatë?

Shkolla e Drejtorëve ka zhvilluar vazhdimisht trajnime pa pagesë dhe pa kredite për drejtues dhe mësues të shkollave. Këto trajnime kanë trajtuar tema të rëndësishme dhe të nevojshme. Në përfundim të këtyre trajnimeve pjesmarrësit pajisen me certifikatë.