Cilat janë kriteret që duhet të plotësojë një kandidat për tu përzgjedhur që të ndjekë Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?

Në modulet e Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional mund të aplikojnë të gjithë mësuesit, drejtorët dhe zv/drejtorëve nga shkollat e arsimit parauniversitar në Shqipëri.