Cili është numri maksimal i mungesave që mund të bëjë një pjesëmarrës në këtë program?

Pjesmarrësit në kurset e trajnimit të Programit për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm duhet të jenë të pranishëm në 100% të orëve të trajnmit.