Në cilën periudhën të vitit hapen thirrjet për të aplikuar e marrë pjesë në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?

Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) shpall thirrje për aplikime vazhdimisht, sipas nevojave të përcaktuara ku ftohen individët e interesuar që plotësojnë kriteret të aplikojnë për tu pranuar në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD).