Për sa kohë është e vlefshme Certifikata që merret në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?

Vlefshmëria e certifikatës në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional është në raport me kreditin dhe vitin kalendarik në të cilin është kryer trajnimi.

Në rastin e projektit të Inspektimit vlefshmëria e certifikatës është pa afat.