Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) i ka modulet e akredituara vetëm me trajnerë vendas (lokalë) apo ka module të akredituar nga trajnerë të huaj?

Kryesisht modulet e akredituara të Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) janë të akreditura me trajnerë vendas, por Shkolla e Drejtorëve, në bazë të nevojave mund të ofrojë për tematika specifike edhe module me trajnerë të huaj.