Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) zhvillohet online, në auditor apo me sistem të përzier (online/auditor)?

Trajnimet do të organizohen në vendet e përcaktuara nga Shkolla e Drejtorëve, duke marrë parasysh vendbanimin e pjesmarrësve. Në raste të veçanta, trajnimi do të ofrohet në internet për pjesmarrësit (kur metodologjia e trajnimit ofrohet në internet, ose ka rrethana, kur trajnimi në sallë nuk mund të zhvillohet).