Programin i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) zhvillohet me shkëputje apo pa shkëputje nga puna?

Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) zhvillohet me kohë të pjesshme, pa shkëputje nga puna.