Pandemia dhe mësimi gjatë verës
Posted on 18/05/2020

Pandemia COVID 19 është bërë një ndikim i madh në mënyrën e zhvillimit të mësimit dhe ajo padyshim do të vazhdojë dhe këtë verë. Shumë shkolla kanë një program mësimi veror, i cili konsiston në mësime teorike si dhe aktivitete të ndyshme të ndërthurura. Por, si do të zhvillohen ato? Shkolla e Drejtorëve ju vjen në ndihmë me këtë artikull nga ekspertja amerikane Catherine Augustine e cila shpjegon, me anë të pyetjeve dhe përgjigjieve, metoda zhvillimi të mësimit veror online si dhe mund të ndihmojnë politikëbërësit në lehtësimin e këtij procesi.

Çfarë do të thotë pandemia për mësimin gjatë verës dhe si mund të ndihmojnë politikëbërësit?

Kjo është një kohë sfiduese dhe e pasigurt për të gjithë. Shkollat kanë filluar të përshtaten me realitetin e krizës aktuale të sjellë nga pandemia globale e koronavirusit, por çfarë lidhje ka me programet e mësimit veror? Programet verore kanë luajtur gjithmonë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e studentëve që mbeten prapa në mënyrë akademike, por me kaq shumë të rinj në të gjithë vendin që humbasin kohën e të mësuarit, ato mund të jenë të rëndësishme se kurrë. Megjithatë, organizatorët e programeve verore përballen me një mori të panjohurave, duke përfshirë nëse ata do të jenë në gjendje t’u shërbejnë studentëve në muajt e ardhshëm dhe, nëse po, si?

Një gjë që nuk duhet të jetë e panjohur është mënyra se si politikat e qeverisë – federale, shtetërore, qyteti dhe rrethi shkollor – të dyja ndihmojnë dhe kufizojnë përpjekjet e mësimit veror. Marrja e Ndihmës për Mësimin Veror, një raport i ri nga Korporata RAND, ofron informacion dhe këshilla për të ndihmuar udhëheqësit e mësimit veror në sigurimin dhe mbajtjen e mbështetjes për programet e tyre.

Cila është perspektiva për të mësuar gjatë verës gjatë kësaj periudhe shumë të vështirë?

Për këtë verë që vjen, disa programe po anulojnë aktivitetin e tyre, disa janë po arrijnë të jenë 100% virtual dhe të tjerë shpresojnë të vazhdojnë “face to face”. Ka të ngjarë që shumica do të anulojnë programet. Për ata që kalojnë në përvojat në internet, është e rëndësishme të kuptoni se si shkon. A po arrin informacioni tek fëmijët? A e frekuentojnë mësimin rregullisht fëmijët? A po përfitojnë ata dhe në cilat mënyra? Dokumentimi i asaj që shkon mirë gjatë verës do të ishte e dobishme për shkollat sepse mund të vazhdojnë deri në vjeshtë. Shkollat tashmë mësojnë shumë rreth mësimit virtual, natyrisht, por drejtuesit e shkollave mund të fitojnë njohuri nga programet verore në lidhje me ofrimin e klasave virtuale si arti, muzika dhe madje edhe edukimi fizik.

Shpresojmë që programet verore të jenë në një aktivitet të plotë dhe “normal” në verën e vitit 2021. Në atë moment, ato duhet të jenë një mjet kritik për të ndihmuar ata studentë që janë prapa. Rrethet dhe shkollat duhet të fillojnë së shpejti të planifikojnë planifikuar në mënyrë që t’u shërbejnë më shumë se zakonisht fëmijëve në verën e vitit 2021 dhe duke i përqendruar programet e tyre verore në aftësitë që studentët duhet të fitojnë për të arritur bashkëmoshatarët e tyre.

Siç e dimë studentët po humbasin një sasi të konsiderueshme të mësimit këtë vit shkollor dhe mund të humbasin më shumë në vitin shkollor që do të vij. Gjithashtu pabarazitë midis familjeve të varfëra dhe familjeve më të pasura po bëhen më të dukshme gjatë kësaj periudhe. Duke pasur parasysh këto kushte, a duhet që politikëbërësit të mendojnë ndryshe për mësimin e verës?

Po. Shpresoj që politikëbërësit ta shohin verën 2021 si tepër të rëndësishme për të bërë që të ecin ata studentë që tani po ngelen prapa dhe të sigurohen që ka fonde dhe mbështetje të përshtatshme për shkollat për të zgjeruar numrin e studentëve të cilët do të marrin mësime verën e ardhshme në programe me cilësi të lartë.

Ndërsa i afrohemi kohës kur programet verore zakonisht do të hapeshin, udhëheqësit e mësimit veror po përballen me një pasiguri të madhe. A ka ndonjë mësim nga raporti që është veçanërisht i rëndësishëm për situatën aktuale?

Në raport, ne këshillojmë organizatorët e programit veror të përpiqen të sigurojnë që drejtuesit e rretheve të kuptojnë rëndësinë e programimit të verës, në mënyrë që ata ta bëjnë atë një përparësi në mbledhjet e tyre të buxhetit. Kjo është edhe më kritike tani. Ndërsa shkollat po përpiqen të plotësojnë nevojat për mësimin e studentëve, ata ndoshta nuk po mendojnë për programimin e verës. Por nëse programet verore nuk planifikohen paraprakisht, nuk ka të ngjarë që ata të jenë me cilësi të lartë. Drejtuesit e programit duhet të bëjnë atë që munden për të siguruar që kanë fonde në dorë në mënyrë që ata të fillojnë të planifikojnë.

Cilët hapa mund të ndërmarrin shtetet për t’i ndihmuar komunitetet të përdorin verën si një kohë për të mësuar në mënyrë efektive? Po qytetet?

Disa shtete, si Teksasi, kohët e fundit kanë krijuar burime të reja fondesh për zgjatjen e kohës së shkollës, përfshirë atë gjatë verës. Shtetet e tjera mund të duan të përsërisin këto ligje, duke pasur parasysh rëndësinë e përqëndrimit te fëmijët që tani janë prapa. Shtetet gjithashtu do të kenë mundësinë të mbajnë përsëri një pjesë të vogël të fondit K-12 që do t’i kalojnë në rrethe nga Fondi Federal i Stabilizim-Arsimit. Ata mund ta përdorin atë financim për të stimuluar programet e verës të udhëhequra nga rrethet. Edhe rrethet mund ta përdorin atë për programimin veror, edhe pse në këtë pikë përparësia e tyre të jetë teknologjia, e cila është thelbësore për përpjekjet e tyre të mësimit në internet.

Çfarë dihet për format virtuale të mësimit të verës, që mund të jetë alternativa më e mirë për shumë programe këtë verë?

Rrethet kanë pasur sukses duke shpërndarë programe verore të rimëkëmbjes për studentët e shkollave të mesme në formë online. Por ato programe janë më të ngjashme me shkollën me përqendrim në mësimin akademik, sesa në aktivitetet e pasurimit që ofrohen zakonisht në programet verore. Nëse programet verore bëjnë përpjekje për të përsëritur aktivitete të pasurimit në internet, ka mundësi që ata ta bëjnë këtë me grupe të vogla studentësh. Për shembull, studentët mund të krijojnë një video dhe ta ndajnë me pjesën tjetër të grupit. Mësuesit duhet të sigurohen që studentët të kenë kohë për të paraqitur idetë e tyre dhe të kenë lirinë të shprehin atë që mendojnë dhe eksperiencat e tyre. Për të mbështetur mësimin shoqëror dhe emocional, mësuesit po mundohen të përdorin metoda të ndyshme dhe inovatore. E gjithë kjo është e re, kështu që ne kemi pak udhërrëfyes për t’u ndjekur. Por kam besim që ata që do të japin mësime në programet verore që mund të gjejë mënyra krijuese për të vazhduar të angazhojë fëmijët gjatë verës.

Burimi:
https://www.wallacefoundation.org/news-and-media/blog/pages/what-the-pandemic-means-for-summer-learning-and-how-policymakers-can-help.aspx