Autorë shqiptarë
ARBANA , BEXHET Pedagogji e thyer redaktor Bujar Karoshi, SHB M&B , Tiranë, 2009, 236 faqe, ISBN 9789995604295
BEQJA, HAMIT Galeria dhe plateja : Përmbledhje shkrimesh : 1989-2000 redaktor Kozma Grillo, Instituti i Studimeve Pedagogjike-ISP, Tiranë,2003, 380 faqe
BRADA, RIZA Pedagogjia familjare, Pejë, Titulli i serisë: Biblioteka Pedagogjike, 395 faqe , me il ; 24 cm ,Shënime : Bibliogr.: faqe 358-359
BRADA, RIZA; Pedagogjia shkollore : Për pedagogë dhe drejtorë shkolle redaktor Abdyl Ramaj, Pejë, Viti 1994, 353 faqe, Bibliogr.: faqe. 353-356
DYLA, BESIM Pedagogji : Për nxënësit e arsimit parauniversitar redaktor Hasan MujajBot.i 2-të i përpunuar, Gjakovë, Viti 1995, 238 faqe, 24 cm , Bibliogr.: faqe.236-238
ISLAMI, VEDAT Përvijime të profilit evropian në traditën e shkollës shqiptare : Studime pedagogjike redaktor Ramadan Pasmaciu, SHB ASD , Tiranë, 2009, 192 faqe , Bibliogr.: f.189-191 dhe në fund të faq. - Kopert. e fundit mbi aut ISBN 9789995674434
KRAJA, MUSA Pedagogjia, redaktor Kozma Grillo, Shtëpia Botuese e Librit Universitar-SHBLU, 2001, 381 faqe, ISBN 9992701501
KRAJA, MUSA Pedagogjia, , SHB Mësonjëtorja XXI, 2006, Ribotim i përmirësuar , 465 faqe ,Të dhëna për aut. - Bibliogr. f. 462-465.
KRAJA, MUSA , Pedagogji e zbatuar : Disa specifika të shkollave private , SHB Geer, 2008, 544 faqe, me il , ISBN :9789995622190, Bibliogr.: f.518-525, Kopert. mbi aut
KRAJA, MUSA Pedagogjia , SHB Geer, Tiranë, 2009, 466 faqe, Ribotim, Shënime : Bibliogr.: f.462-465 ISBN 9789995633943
KRAJA, MUSA Pedagogjia , SHB Geer, Tiranë, 2009, 430 faqe, Shënime : Bibliogr.: f.424-429 ISBN 9789995636937
KRAJA, MUSA Personaliteti i mësuesit dhe pedagogut. Etika e tyre profesionale SHB Vllamasi, 2012, 787 faqe, me foto , Bibliogr. f. 729-756. - Indeks. - Në fund të bot. dhe kopert. jetëshkrim dhe vepra e autorit
OSMANI, SHEFIK Probleme të ciklit të ulët, të arsimit dhe të kulturës mblodhi e përgatiti Urti Osmani, recensent e redaktor Emil Lafe, SHB Filara, 2016, 418 faqe, ISBN 9789928142436
OSMANI, SHEFIK Abetaret shqipe dhe trajektorja e tyre historiko-pedagogjike redaktor Njazi Kazazi, Tomor Osmani, SHB Kol Idromeno, Shkodër, 2000, 367 faqe. ISBN 9992767286
OSMANI, SHEFIK Shpalime etnopedagogjike SHB Kolë Idromeno, Shkodër, 1998, Vol , 429 faqe, Shënime :Kopert. e fundit ka të dhëna për aut. - Bibliogr. f.413-426 dhe ne fund të faqes ISBN 9992762306
TAMO, ADEM ; MATO, ERLETA; MITA, NIKOLETA Pedagogjia : Për shkollat e mesme pedagogjike redaktore Mariana Çadri, Tiranë, Viti 1995, 180 faqe , 23 cm
Shiko më shumë
Autorë të huaj
DEWEY, JOHN Shkolla dhe shoqëria përktheu Akil Bubësi, SHB Plejad, Tiranë, 2003,157 faqe, Tit. i origj. : The school and society, ISBN 9992792442
GEHRIG, HANS; KRAJ, MUSA; OSMANI, SHEFIK J. H. Pestaloci: Reformatori i madh i arsimit , SHB Idromeno, Tiranw, 1997, 449 faqe, Shënime : Bibliogr. : f. 435-448. - Indeks
MIALARET , GASTON Pedagogjia e përgjithshme përktheu Ladi Shahini, redaktor Petrit Muka, Emil Papadhopulli, Tiranë, SHB Faik Konica, Viti 1995, 290 faqe, :me il, 22 cm
PIAGET, JEAN Mbi pedagogjinë përktheu Klara Lagji, Saverina Pasho, redaktore Kozeta Noti, Instituti i Kurrikulave dhe i Standardeve- IKS , Tiranë, 2005, 238 faqe, Tit. origj.: De la pedagogie. - Bibliogr. në libër
Shiko më shumë