Autorë shqiptarë
SINA, EDLIRA ; NISHKU, AGRON; Mbrojtja e nxënësve nga rreziqet e ndryshme dhe parandalimi i tyre : Manual për nxënësit redaktore Erleta Mato, SHB Pegi, Tiranë,2006, 90 faqe, me il ; ISBN 9994377493
NISHKU, AGRON; SINA, EDLIRA ; ALIBALI, BESNIK Mbrojtja e nxënësve nga rreziqet e ndryshme dhe parandalimi i tyre : Manual për mësuesit redaktore Erleta Mato, SHB Pegi, Tiranë,2006, 136 faqe, me il ; ISBN 9994377485
Shiko më shumë