Autorë shqiptarë
ALICKAJ, JETMIR Për një konceptim të ri të drejtimit të shkollës SHB Enciklopedike, 1995, Tiranë , 188 faqe. : me il, Bibliogr. : faqe 187
LLAMBIRI, STAVRI Nga fundi në fillim... : braktisja e fshehtë : Për drejtorin e shkollës , SHB Morava, Tiranë, 2007, 91 faqe, me foto ,ISBN 9789994398058
Shiko më shumë