Autorë shqiptarë
Arsimi profesional në reformim : Për mësuesit specialistë redaktor Lumturi Agalliu, Tiranë, 1996, 113 faqe, 23 cm
Dokumenta themelore ndërkombëtarë për arsimin dhe të mësuarit përktheu Tahir Dervishi , Ardian Klosi ; redaktor Ardian Klosi ;Yllka Spahiu, SHB K&B, Tiranë, 2002,180 faqe, Shenime f. 174-179 , ISBN 9992777753
DEDE, ANTON ; GACE, PËLLUMB ; MYTEBERI, FATMIRA;GURABARDHI, ZAMIRA Reforma arsimore në vendet e Evropës Qëndrore e Lindore redaktore Silvana Lahi Tiranë, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor SHBLSH, Viti 1995, 70 faqe, 20 cm, Bibliogr.: f. 67-68. – Indeks
DUSHKU, QAZIM Arsimi dhe reforma : refleksione redaktor Mitha Hoxha, Lezhë, 2003, 87 faqe Shënime : Kopert. e fundit ka te dhena per autorin
GUSHO, LETICJA Për një shkollë më të mirë redaktore shkencore Erleta Mato, SHB Print Al , Tiranë, 2019, 210 faqe, me il; ISBN 9789928451873 Bibliogr.: f.208-209
KOCI; ERLIRA; BACI, HAKI; MATO ERLETA Karakteristika të sistemit arsimor demokratik ,redaktor Silvana Lahi, Tiranë Shtëpia Botuese e Librit Shkollor SHBLSH, Viti 1995, 52 faqe, 20 cm, Shënime, Bibliogr. : f. 51-52
KRAJA, MUSA Për forcimin cilësor të shkollës redaktor Fatri Sinani, SHB Librit Shkollor -SHBLSH, 1998, 344 faqe, Shënime :Bibliogr. në fund të faqe.
NIKOLLA, LINDITA Për shkollën ndryshe... redaktore Livia Nikolla ISBN 9994388517 , SHB Vatra, 2006, 128 faqe, Kopert. e fundit ka të dhëna për autorin
MATO, ERLETA; KOCI, ERLIRA; MITA, NIKOLETA Arsimi në Shqipëri = Education in Albania , redaktor Pajtim Bejtja ,përktheu në anglisht Hamlet Bezhani Ministria e Arsimit dhe Shkencës-MASH,Tiranw, 2003,80 faqe, me foto, Libri në dy gjuhë në kurriz të njëra tjetrës
MATO, ERLETA; MATO; JORA Politikat dhe reformat arsimore redaktor Ilir Kanini, SHB Kumi, 2018, 484 faqe, ISBN :9789928247469, Shënime : L.1000, pa tir.
MUSAI, BARDHYL Arsimi në demokracinë e brishtë redaktor Tomor Plangarica, SHB Edualba, Tiranw, 2020, 268 faqe, me foto ISBN 9789928121745
MYTEBERI, FATMIRA; VESHI DRITA Qëllimet Kombëtare të Arsimit : Studim redaktor Stavri Llambiri, Instituti i Studimeve Pedagogjike ISP, Tiranë, 1995, 68 faqe, Shënime : Bibliogr. : faqe.63-65
RROKAJ , SHEZAI Çështje të politikave arsimore në Shqipëri : (2003-2018) redaktore Elsa Skënderi, SHB Pegi, Tiranë, 2019, 176 faqe, ISBN 9789928233349
SHAHINI, LADI Politikat arsimore në fokusin e akreditimit redaktor Tefta Shahini, SHB Botimet Enciklopedike, Tiranë, 2000, 250 faqe, Shënime : Bibliogr.: f.245-250. - Kopert. e fundit mbi aut.
Strategjia e arsimit për të gjithë Qarkun e Gjirokastrës : 2008-2018 ( anglisht :Strategy of education for all of Gjirokastra Region : 2008-2018 )përgatitur nga Mexhit Hajdari , SHB Pegi, Tiranë, 2009, 98 faqe, ISBN 9789995628970 Shënime : Materiali shqip e anglisht në kurriz të njëra-tjetrës.
Strategjia e arsimit për të gjithë Qarkun e Kukësit : 2007-2015 = Kukësi region Sstrategy of education for all : 2007-2015 koordinator Stavri Llambiri, SHB Pegi 2007, 96 faqe, Shënime : Materiali në shqip e anglisht në kurriz të njëra-tjetrës ISBN 9789994340835
Strategjia e arsimit për të gjithë Qarkun e Korçës : 2007-2015 = Korça region Strategy of education for all : 2007-2015 kordinator Stavri Llambiri, SHB Pegi, 2007, 88 faqe, Shënime : Materiali shqip e angl. në kurriz të njëra-tjetrës ISBN 9789994340842
Komercializimi i shkollimit : Antologji zgjodhi e përgatiti Valbona Nathanaili ; redaktor Andrea Nathanaili Fondacioni "Henrietta Leavitt", Elbasan, 2019, 272 faqe
MUSTAFA, AVZI Edukata dhe arsimi nëpër shekuj : Studime dhe artikuj ,Shkup, 138 faqe, me il , Bibliografi faqe 133 – 136, ISBN 9989720096
Shiko më shumë
Autorë të huaj
ELMORE, F RICHARD Reforma shkollore nga brenda jashtë : politika, praktika dhe performanca ,përktheu Valbona Nathanaili, SHB UFO Press, Tiranë, 2011, 305 faqe, Shënime e bibliogr.: f.287-301, ISBN 9789995619718
FULLAN, MICAHEL Kuptimi i ri i ndryshimit në arsim përktheu Majlinda Nishku, SHB Edualba, Botimi i 3-tw, 2001, 408 faqe, Bibliogr.: f.I-XXIII. ISBN 9992768487
FULLAN, MICHAEL Forcat e ndryshimit në arsim : Eksplorimi i thellësive të reformës arsimore redaktor Vasillaq Zoto, Tiranë, 2003, Instituti i Studimeve Pedagogjike – ISP, 187 faqe
PSACHAROPOULOS , GEORGE Shqipëria : Kostot e investimit të ulët në arsim dhe si zvogëlohen këto kosto = Albania : the cost of underinvestment in education and ëays to reduce it) SHB Pegi, 2017, Tiranë,114 faqe; Shënime : Libri në dy gjuhë në kurriz të njëri-tjetrit. - Bibliogr.në fund të bot. ISBN 9789928248145
Shiko më shumë