Autorë shqiptarë
Forumi i mësuesve "Arsimi në shekullin XXI"- SHB Morava, Tiranë, 2019, 102 faqe, ISBN 9789928314031 ,Bibliogr. në libër.
Libri i Abstrakteve : Konferenca e II- të Shkencore “Roli dhe rëndësia e mësuesit në sistemin arsimor” ( 20 Tetor 2018 ) redaktore Luiza Myrtaj( Nezha), Tiranë, 2018 , Anna Education, 296 faqe , ISBN 9789928450814
Profesioni i mësuesit : Standartet e mesuesit : për zhvillim profesional redaktore Marjana Sinani, SHB Mësonjëtorja, Tiranë, 2006, 212 faqe, ISBN 9994335340
SKËNDAJ, VULLNET Brengat e një mësuesi : Publicistikë SHB Copy House, 2019, 256 faqe, ISBN 9789928453518
Shiko më shumë