Autorë shqiptarë
BOJAXHI, ALEKSANDËR Prindi, mësuesi më i parë dhe më jetëgjatë i fëmijës redaktor Skënder Hasko ,SHB Toena, Tiranë, 2004, 260 faqe, Bibliogr.f. 258-260. ISBN 9992718501
DIBRA, GËZIM Fëmijët me aftësi të kufizuara : Veçori psiko-pedagogjike të punës me ta,redaktor Skënder Hasani, Analena Zoli, Chiara Margeri, SHB Camaj-Pipa, 2000, 180 faqe, Bibliografia,: faqe 180, ISBN 9992741953
DIBRA, GËZIM ; VADAHI, FATMIR; PELINKU, KUJTIM Teori edukimi : Tekst universitar redaktor Vehbi Hoti, SHB Camaj-Pipa, Shkodër, 2004,212 faqe Dokumenta themelore ndërkombëtarë për arsimin dhe të mësuarit përktheu Tahir Dervishi , Ardian Klosi ; redaktor Ardian Klosi ;Yllka Spahiu, SHB K&B, Tiranë, 2002,180 faqe, Shenime f. 174-179 , ISBN 9992777753
DYLA, BESIM Kuptimësia dhe formësia e diturive në mësim Besim Dyla Bot. i veçantë,Gjakovë, 2001, 347 faqe, Shënime : Bibliogr. f.345-347.
GEGA, FATBARDHA; BEJTJA, PAJTIM ; DEDA, PANDORA Për ju mësues dhe prindër : krijime psikopedagogjike, SHB Kad, Tiranë, 2002, 384 faqe, ISBN 9992778245 Shënime : Ne vend të parath. Bedri Dedja f. 5-8. - Kopert. e fundit ka të dhëna për autorët.
GRILLO, KOZMA Fjalor Edukimi : Psiko-pedagogjiko-social redaktor Virgjil Nano, Agron Nishku, Instituti i Studimeve Pedagogjike-ISP, Tiranë,2002, 357 faqe
KARAJ, THEODHORI Menaxhimi i klasës : Psikologji e zbatuar në mësimdhënie, SHB Emal, Tiranëm, 2008, 168 faqe ISBN 9789995605742
KRAJA, MUSA Sa merresh me fëmijën tënd? : bashkëbisedim prindër-mësues SHB Geer, 2008, ISBN 9789995622213, 84 faqe. : me foto .Kopert. e fundit mbi aut.
KRAJA, MUSA ; VUKAJ, FRROK; CELA, VALENTINA Fëmijët dhe adoleshentët me çrregullime në sjellje : (përvojë dhe probleme) SHB Mirgeeralb, ,92 faqe. : me foto ; 12 cm ISBN :9789928074560 Shënime : Bibliogr. në fund të f.
LLAMBIRI, STAVRI Objektivat minimale të domosdoshme të të nxënit : Braktisja e fshehtë SHB Albas, Tetovë, 2004, 156 faqe, ISBN 9992792183
LLAMBIRI, STAVRI Braktisja e fshehtë : Objektivat minimale të domosdoshme për nxënësin : Manual për mësuesin SHB Pegi, Tiranë, 2007, 119 faqe, ISBN 9789994340705
MANSAKU, MERITA; SULAJ, ALTIN ; BREGAJ, ALABNA; SHOSHI, ORNELA , Preke natyrën : material didaktik për zhvillimin e lojrave mbi edukimin mjedisor, ,redaktore Bujana Xhindoli , Shoqata Mjedisore EDEN, Tiranë, 98 faqe,
MITA, NIKOLETA Metoda të mësimdhënies : Manual për mësuesit e rinj SHB Toena, Tiranë, 1999, Të dhëna fizike:307 faqe. ISBN 9992712007
MURATI, XHELADIN Didaktika metodologjia e mësimdhënies SHB Cabej, Tetovw, 2002, Të dhëna fizike:452 faqe, Shënime : Bibliogr. f. 429-436. - Përmbledh. edhe në angl. faqe 437-440 , ISBN 9989636613
MUKA, PETRIT Të mësuarit me objektiva & Modeli A-94 redaktore Silvana Lahi SHB Eureka, Tiranë, 1995, 80 faqe,
MUKA( GERA), RINA Shkolla me syrin e prindërve : Monografi redaktor shkencor Edmond Rapti, SHB Fiorentina, Shkodër, 2015, 228 faqe, Shënime : Bibliogr.: f. 215-224 dhe në fund të f. - Indeks MUKA, VALDIMIR, Refleksione mësimdhënieje redaktor Hekuran Miraka, SHB Reklama, Tiranë, 2002, 147 faqe ISBN 9992775548
MUSAI, BARDHYL Aspekte të mësimdhënies : Gjuhë angleze : klasa V-VIII, Bot. i 2-të i ripun, Tiranë, 1996 , 124 faqe, Bibliogr.: f. 124
MUSAI, BARDHYL Gjuhë frënge : Klasa V-VIII : Aspekte të mësimdhënies , Bot. i 2-të i ripun, Tiranë, 1996 , 95 faqe, Bibliogr. : f. 94-95
MUSAI, BARDHYL Histori : Klasa V-VIII : Aspekte të mësimdhënies , Bot. i 2-të i ripun, Tiranë, 1996 , 88 faqe, Bibliogr. : faqe 88
MUSAI, BARDHYL Frëngjisht: Aspekte të mësimdhënies: shpjegimi , Bot. i 2-të i ripun, Tiranë, 1997 , 141 faqe,; Bibliogr. : faqe 140
MUSAI, BARDHYL Histori: Aspekte të mësimdhënies: shpjegimi , Bot. i 2-të i ripun, Tiranë, 1997 , 85 faqe,; me ili; Bibliogr. : faqe 84
MUSAI, BARDHYL Gjeografi: Aspekte të mësimdhënies: shpjegimi , Bot. i 2-të i ripun, Tiranë, 1997 , 85 faqe,; me il; Bibliogr. : faqe 84-85
MUSAI, BARDHYL Psikologji edukimi : zhvillimi, të nxënit, mësimdhënia , redaktor Marie Mato, SHB Pegi, 1999, 360 faqe, me foto Bibliogr. f.: 358-360
MUSAI, BARDHYL Metodologji e mësimdhënies : interpretime teorike, modele praktike për mësimdhënie të suksesshme dhe nxënie produktive, redaktor Tomorr Plangarica, SHB Pegi, Tiranë, 2003, 320 faqe , ISBN 9992782226, Bibliogr.: f.318-319.
MUSAI, BARDHYL Si të shkruajmë ese : redaktor Persida Asllani, Qendra për Edukim Demokratik- CDE, 2004, 147 faqe, ISBN 9992799412
MUSAI, BARDHYL Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues : Modele për zhvillimin e të menduarit kritik të nxënësve : Cikli i ulët (fillor) redaktorë Kristina Jorgaqi ,Tomor Plangarica ,Anila Omari, 2005, Tiranë, Qendra për Arsim Demokratik- CDE , 257 faqe, ISBN -9994376624, Bibliogr.f.256-257. - L.500, pa tir.
MUSAI, BARDHYL Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues : Modele për zhvillimin e të menduarit kritik të nxënësve : Shkencat shoqërore :Klasa 6-12 / redaktorë Kristina Jorgaqi ,Tomor Plangarica ,Anila Omari, 2005, Tiranë, Qendra për Arsim Demokratik- CDE , 282 faqe,ISBN -9994376632, Bibliogr.f.281-282. - L.500, pa tir.
MUSAI, BARDHYL Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues : modele për zhvillimin e të menduarit kritik të nxënësve : Matematika dhe shkencat e natyrës klasa 6-12 , redaktore Kristina Jorgaqi, Anila Omari, ISBN :9994376640, Qendra për Arsim Demokratik- CDE, 2005, 225 faqe, Bibliogr.faqe.224-225
MUSAI, BARDHYL ; QENAMI, ELIDA; SHQERRA, ENTELA , SHËNGJERGJI, VALBONA, Si të shkruajmë ese : paragrafët, pyetjet dhe vlerësimi : Udhëzues praktik për nxënësit dhe mësuesit e shkollave të mesme nga viti i parë deri në Maturën Shtetërore redaktor Tomorr Plangarica, Qendra për Edukim Demokratik -CDE, 2007, Bot. i 2-të i plotësuar, 244 faqe
MUSAI, BARDHYL Si të shkruajmë objektivat mësimorë : për mësimdhënien dhe vlerësimin, redaktor Tomor Plangarica, Qendra për Edukim Demokratik -CDE, 2009, 258 faqe, Bibliogr.: f.258, ISBN 9789995666699
MUSAI, BARDHYL Metodologji e mësimdhënies : Arti dhe shkenca për të përgatitur nxënës të suksesshëm redaktor Tomor Plangarica, Botimi i 2-të, Qendra për Edukim Demokratik- CED, Tiranë, 2014 ,422 faqe Bibliogr.: f.420-422. – Fjalorth
ORHANI, ZENEL Psikologjia e motivacionit dhe motivimi gjatë të nxënit redaktore Milika Dhamo, ISBN 9994386573, SHB Ada,2006, 268 faqe, Shënime : Bibliogr.f.266-268.
Paketë burimore mbi përkatësinë gjinore për mësuesit e ardhshëm : Për mësuesit e ciklit të ulët, Aleanca Gjinore për Zhvillim, Tiranë, 2006, 315 faqe , Shënime: Materiali i futur në kuti, përmban 10 fletore mbi lëndet e ndryshme shkollore. ISBN 9994388444
Perspektiva dhe prirje në arsimimin e të rriturve : Një përzgjedhje tekstesh aktuale për punën me projektet përgatitën Uwe Gartenschlaeger ; Heribert Hinzen SHB K&B, Tiranë, 2002, 212 faqe, Shënime : Bibliogr.: f.212. ISBN 9992777702
RAPTI, EDMOND Hyrje : Psikologji shkollore SHB Arbëria 07 ,Tiranë, 168 faqe, Bibliogr.: f. 164-168. ISBN 9789928143112
SIMO, PETRAQ Teknologjitë e edukimit redaktor Edmond Rapti, SHB Dita 2000, 2009, 286 faqe, Shënime : Bibliogr.: faqe 277-279 ISBN ,9789994357642
SPIRO, DION Objektiva-metoda-të drejta-psikologji-plotësime-programe : për mësuesit e ciklit të ulët SHB Eureka, Tiranw,1995, 52 faqe
SULA, GERDA ; PALI, REBEKA Demokracia në klasë redaktore Milika Dhamo, SHB Medaur, Tiranë, 2007, 100 faqe , ISBN 9789994359028
SULA, GERDA, Të nxënët- nga teoria në praktikë : Monografi redaktore shkencore Milika Dhamo, SHB Kumi, Tiranë, 2015, 236 faqe , Shënime : Bibliogr.: f.227-235. ISBN 9789928181671
TAFANI, VILMA; Probleme psiko-didaktike të të shkruarit në gjuhën angleze në mjedisin shkollor shqiptar : Monografi shkencore redaktore shkencore Milika Dhamo, Katina Drenova, SHB Erik, 2010, 112 faqe, Bibliogr. f. 109-110. ISBN 9789995636562
TAMO, ADEM ; KARAJ, THEODHORI; RAPTI, EDMOND; Mësimdhënia dhe të nxënit redaktor Zenel Orhani, SHB Mokra, Tiranë, 2005, 384 faqe, Shënime : Bibliogr.f.384 ISBN 9994371746
ZAJAZI, TAHIR Efekti i mësimit të programuar laboratorik redaktor Bedri Dedja, SHB Se-Soft, Tetovë, 1994, Të dhëna fizike, 208 faqe, 21 cm, Shënime : Bibliogr.f.189-193 - Fjalorth. - Shënime në fund të faq.
ZHAPAJ. ALBANO Reflektime psiko-pedagogjike : Monografi recensent Theodhori Karaj, redaktore Drilona Dhima, Nertila Qordja,SHB ASD , Tiranë, 2015 , 94 faqe, ISBN 9789928430700, ,Bibliogr.: faqe. 93.
XHAFKA, NATASHA; ZHEJI, GJERGJ Teknikat e komunikimit : në ndihmë të mësuesve redaktor Aurel Plasari, Instituti i Studimeve Pedagogjike- ISP ,Tiranë,2001,116 faqe
XHANARI, SHEFQET, Objektiva-motivime-planifikime sipas modelit A-94 : plotësime lëndore : për mësuesit e biologjisë dhe kimisë të shkollës 8-vjeçare SHB Eureka, Tiranë,1995,15 faqe,Të dhëna fizike:: me il ; 20 cm
XHANARI, SHEFQET, Objektiva-motivime-planifikime sipas modelit A-94 : plotësime lëndore : për mësuesit e gjuhës dhe letërsisë të shkollës 8-vjeçare SHB Eureka, Tiranë,1995,20 faqe,Të dhëna fizike:: me il ; 20 cm
Shiko më shumë
Autorë të huaj
ADLER, ALFRED Psikologjia individuale në shkollë dhe psikologjia e edukimit përktheu Kozma Grillo , redaktore Erleta Mato, SHB Kristalina-KH, 2005, 323 faqe,
BELL, HOOKS Mësimdhënia si “ shkelje e rregullave” : arsimimi si praktikë e lirisë përktheu Kujtim Ymeri , redaktore Mariana Ymeri ,SHB Dituria, Tiranë, 2000, 182 faqe, Tit. origj.: Teaching to transgress : education as the practice of freedom. ISBN :9992747021
BICHLER F ROBERT ; SNOMAN, JACK Psikologjia e zbatuar në mësimdhënie, përktheu Ylli Pango, redaktor, Ilir Kanini, Instituti i Studimeve Pedagogjike-ISP , Tiranë, 2004, 571 faqe
CHAVES, A, MARTHA Fëmija-pasqyra jote : Një libër për prindër të guximshëm përktheu Lorenc Rabeta ; redaktor Sejdin Cekani, SHB Max, Tiranw, 2007, 167 faqe , Tit. origj.: Tu hijo, tu espejo. - L.500, pa tir. ISBN :9789994337897
DAVID, MYRIAM 0 -2 vjeç : Jeta afektive dhe probleme familjare , përktheu. Flutura Osmani , redaktore Artemis Shehu , Blerta Hysa ,Gentiana Sadikaj, Julinda Mbrica, Shoqata e Psikologëve "Kthim në vetvete,2002, 124 faqe, Tit. origj.: 0 à 2 ans. - Bibliogr.:f. 123-124.
DAVID, MYRIAM 2 -6 vjeç : Jeta afektive dhe probleme familjare , përktheu. Flutura Osmani , redaktore Artemis Shehu , Blerta Hysa ,Gentiana Sadikaj, Julinda
FABER, ADELE; MAZLISH, ELAINE Si të flasim me adoleshentët përktheu Artan Miraka ,redaktor Sejdin Cekani, SHB Spektwr, 2005, 206 faqe, ISBN 9994379623 ,Tit. origj.: How to talk so tenns will listen to senns will talk.
GATTO, T , JOHN; HANSON , Y , HAMZA ; SAYERS, DOROTHY Edukimi i fëmijëve tuaj në kohët moderne : Të rriturit e një qënieje njerëzore inteligjente, të pavarur & të moralshme përktheu Elona Krashi, redaktore Ermal Bega, SHB Rinia e sw Ardhmes, Tiranw, 2008, 104 faqe, Tit. angl.: Educating your children in modern times ,ISBN 9789992791790
HANSEN K , KRISTEN; KAUFMAN, K ROXANE; SAIFER, STEFFEN Edukimi dhe kultura e demokracisë : Praktikat e fëmijërisë së hershme , Tiranë ,1997, Të dhëna fizike:XVI, 145 faqe: me il ; 23 cm, Shënime : Bibliogr. : faqe 141-142
MATHEWS, BOB; ROSS, LIZ Metodat e hulumtimit : Udhëzues praktik për shkencat sociale dhe humane përktheu Majlinda Nishku, Ilir Nishku, redaktor shkencor Bardhyl Musai, Qendra për Edukim Demokratik- CDE, Tiranë, 2010, 490 faqe, Tit. origj.: Research method : a practical guide for the social sciences . ISBN 9789995672669
MCMILLAN, KATHLEEN; WEYERS, JONATHAN Si të shkruajmë ese dhe detyra përktheu Majlinda Nishku , Xhevat Lloshi ,redaktor shkencor Bardhyl Musai. Qendra për Edulim Demokratik- CDE. Tiranë, 2014, 260 faqe, Tit. origj.: Hoë to ërite essays & assignments. - Bibliogr. e fjalorth .ISBN 9789928133038 . -
MILLER, BONNIE Si të krijohet kontakti i suksesshëm me nxënësit : Doracak për arsimtarë , përktheu Sulejman Dërmaku, Musli Marevci , redaktor Ramush Lekaj,
MORRIS, G , CHARLES ; MAISTO A , ALBERT Psikologjia : Shkenca e proceseve mendore dhe e sjelljes njerëzore përktheu Mimoza Gjika, Jorgji Qirjako, redaktor Bardhyl Musai, Qendra për Edukim Demokratik -CDE, 2008, 573 faqe, Tit. origj. Understanding pscychology (Bot. i tetë). - Fjalorth dhe tregues, ISBN 9789995672607
ORLICH, C , DONALD; HARDER J , ROBERT; CALLAHAN, C , RICHARD Strategjitë e të mësuarit : përvojë për një mësimdhënie më të mirë përktheu e redaktoi Genc Mlloja, SHB Eureka, Tiranë, 1995, 338 faqe, me il ;
SANGALL, GIANNI Të edukosh si Don Bosko-ja : aktualiteti i "sistemit parandalues" të tij përkth. M. Ballata , Qendra: Don Bosko, Shkodër, 40 faqe,94 faqe
SENGE, PETER Shkollat e të nxënit përktheu Jolanda Rapo, redaktor Erleta Mato , Kozma Grillo, SHB Kristalina-KH,2005, 640 faqe, Bibliogr.ne liber
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Strukturë për zhvillimin e mendimit kritik gjatë kurrikulumit redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 66 faqe, Shënime : Bibliogr. : f. 55-56 . ISBN 9992735333
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Zhvillimi i mendimit kritik redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 117 faqe, Shënime : Bibliogr. : f. 109-110
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Teknika të tjera për zhvillimin e të menduarit kritik redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 117 faqe, Shënime : Bibliogr. : Shënime : Bibliogr. : f. 67-69- ISBN 9992735368
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Leximi, shkrimi dhe diskutimi në çdo lëndë redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 66 faqe, Shënime : Bibliogr. : faqe 64-65
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Të nxënit me bashkëpunim redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 111 faqe,: me il; Shënime : Bibliogr. : faqe 81 ISBN 9992735376
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Planifikimi i mësimit dhe vlerësimi redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 83 faqe,: me il; Shënime : Bibliogr. : faqe 83 ISBN 9992735384
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Nga të vetëshprehurit tek argumentet e shkruara : Seminar për të shkruarit redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 77 faqe,: me il; Shënime : Bibliogr. : faqe 65-66 ISBN 9992735392
STEELE, L , JEANNIE; MEREDITH S , KURTIS; TEMPLE, CHARLES Krijimi i lexuesve mendimtarë redaktor Ali Jashari, SHB Lilo,, Tiranë, 2000, 129 faqe,: me il; Shënime : Bibliogr. : faqe 111-112 ISBN 9992735406
Shkollimi në shtëpi në Amerikë dhe Evropë : Testi vendimtar i demokracisë ( nën redaktimin e John Warwick Montgomery) përktheu Mirela Meta, redaktor Zefjan Nikolla, SHB Vision, Tiranë, 2018, 104 faqe, Shënime : Tit. origj.: Homeschooling in America and in Europe : A litmus Test of democracy ISBN 9789928450128
VAUGHN, LEWIS, McDonald, Chris Fuqia e të menduarit kritik përktheu Mimoza Gjika, redaktor Bardhyl Musai, Qendra për Edukim Demokratik-CDE, Tiranë , 2010, 530 faqe, me il: Bibliogr. në libër. - Fjalorth. ISBN 9995672642
VON SCHNURBEIN, BARBARA Të mësosh me gëzim dhe sukses : si mund ta mbështesni fëmijën tuaj gjatë të mësuarit përktheu Eliverta Kanani, Violeta Kadzadej( Librazhdi), Sëis Foundation International Tiranë, 2005, 80 faqe me il, Tit. origj.: Lernnen mit Freude und Erfolg. - Bibliogr.: f.80 ,ISBN 9994372505
WALSH, B, KATE Krijimi i klasave që kanë në epiqendër fëmijet e moshave 8,9 dhe 10 vjeçare : program per femijet dhe familjet , SHB Lilo, Tiranw, 1999., 394 faqe, me il; Shënime : Bibliogr. : f. 391-392 ISBN 9992735171
WOOLFOLK, ANITA Psikologji edukimi, përktheu Mimoza Gjika, Stavri Pone, redaktor shkencor Bardhyl Musai, Qendra për Edukimin Demokartik- CDE, 2011, 574 faqe, ISBN -9789995672676 Tit. origj.: Educational psychology". - Indeks e fjalorth. –
Shiko më shumë