Autorë shqiptarë
KARAJ, THEODHORI ; BEZATI, FATMIR; RAPTI, EDMOND Qëndrimet e maturantëve ndaj praktikës së Maturës shtetërore në Shqipëri SHB Emal, 2012 , 51 faqe, ISBN 9789928041371,
MUSAI, BARDHYL Ndërtimi i testeve me zgjedhje , SHB Onufri, Elbasan,1994, 112 faqe , Shënime : Bibliogr. : f. 111
MUSAI; BARDHYL; DYLA, BESIM ; Didaktika e vlerësimit të përparimit të nxënësve redaktor Hasan Mujaj, Abdulla Ballhysa, Universiteti Aleksandër Xhuvani – Elbasan , Botuar në Gjakovë, Elbasan, 1997, 288 faqe, Bibliogr. : f. 286-288.
MATO, ERLETA; PASHO, SEVERINA Të drejtat e njeriut në shkollë : Manual për edukimin e të drejtave të njeriut , redaktor Ndue Zef Toma, 2001, 126 faqe, Shënime :Tit. në kopert.: Të drejtat e njeriut në shkollë.-
MATO, ERLETA; MARKJA, ALBANA; HASIMJA, IDAJETE , XHANARI VIOLETA; GJEDIA, ROBERT Edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut në shkollë : Manual trajnimi për mësuesit e shkollës 8- vjeçare , SHB Dita, Tiranw, 2003,212 faqe, ISBN 9992767871, Bibliogr
Shiko më shumë