Autorë shqiptarë
MISHA, ANESTI Vlerësimi i shkollës : tregues, standarde, instrumenta redaktor Ibrahim Sina, SHB Redona, Tiranë, 2003, 236 faqe ISBN 9992791128
PASKU, VLADIMIR Vlerësimi, monitorimi dhe supervizioni në arsim redaktor Vaso Qano, SHB Reklama, 2012, Të dhëna fizike:239 faqe Shënime : Bibliogr.: faqe239., ISBN 9789928125392
Shiko më shumë