Hapet thirrja e 5-të për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për Drejtues të IAP

Hapet thirrja e 5-të për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Çertifikim për Drejtues të IAP Hapet thirrja e 5-të për aplikime në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Çertifikim për Drejtues të IAP