Hapet Thirrja e Konferencës së 18 të Institutit të Sociologjisë dhe të Konferencës së 3 të Shkollës së Drejtorëve
Shkolla e Drejtorëve inkurajon të gjithë kërkuesit në fushën e Lidershipit në Arsim, të aplikojnë në thirrjen e Konferencës së 18 të Institutit të Sociologjisë dhe të Konferencës së 3 të Shkollës së Drejtorëve.
Konferenca do të mbahet në Universitetin “Ismail Qemali”, në Vlorë nga data 10-11 nëntor 2023!
Apliko këtu: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers
Suksese!