Në mbyllje të semestrit të parë të Programit të Trajnimit…