Njoftim për pjesëmarrje në Konferencën me temë: “Lidershipi dhe Menaxhimi në Arsim”

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencë

Shkolla e Drejtorëve në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Sociologjike organizon konferencën e parë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare me temë: Lidershipi dhe menaxhimi në arsim.

Qëllimi i kësaj Konference Ndërkombëtare është të sjellë së bashku studiues nga rajoni i Ballkanit, Evropa dhe bota, dhe të paraqesin punimet e tyre në 15 Sesione Tematike të Konferencës së Përhershme dhe seanca të tjera të veçanta.

Ftojmë studiues, pedagogë, profesionistë të tjerë apo studentë të marrin pjesë në Konferencë.

Për informacione të tjera si tematikat e konferencës, procedurat e aplikimit, tarifat apo afatet, ju lutem i gjeni në linkun e mëposhtëm.

 

https://www.sociology.al/sq/konferenca/thirrje-p%C3%ABr-pjes%C3%ABmarrje?fbclid=IwAR1isEH8YA1lf3HdH38fYcKP8_e8OUSkQ-yWjgG8VMYZAwfw1IgMl_hSwXE