Shkolla e Drejtorëve vazhdon me Programin e trajnimit online