Thirrje për pjesëmarrje në Revistën Shkencore “Studime Sociale”

Thirrje për pjesëmarrje në Revistë

Ftojmë studiues, pedagogë, profesionistë të tjerë apo studentë të cilët janë të interesuar të botojnë artikujt e tyre në revistën “Studime Sociale” të aplikojnë sepse pranimi i artikujve ka filluar dhe afati i fundit i aplikimeve është data 15 gusht 2021.

Përsa i përket kritereve të botimit dhe informacioneve të tjera i gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://www.sociology.al/sq/revista-studime-sociale-kriteret-e-botimit?fbclid=IwAR3SOrPk4ZNKnVVYUihKT99sM5frnwRxtmXrGYSmFQoZuC-QZ4zfVdiVZqA

 

Për më tepër mund të shihni edhe:

Link: https://www.sociology.al/en/social-studies-journal?fbclid=IwAR3fpJuf0cdY8Zjw3ut8MhDXcDSUNA-I0-0Wb8uyW3kmkQaW3AiEolj83o8

 

Kodi i Etikës së revistës “Studime Sociale” (SSJ Code of Conduct):

http://www.sociology.al/en/code-conduct-ssj?fbclid=IwAR17DY5fUi4aOYtCPBhlATD2jvcnoIwBt6I813Z2bWlVkbwT2pRirvuOgD0

 

Dërgimi i artikujve mund të bëhet në adresën e-mail: studime.sociale@gmail.com