Orial Bregu

Orial Bregu është diplomuar në 2009 pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Ai ka një eksperiencë 7 vjeçare pune në sektorin privat si dhe ne organizata jofitimprurëse.

Oriali u bashkua me ekipin e CSL-së në Shkurt të vitit 2020.