Dr. Jola Kepi
Me një karrierë të pasur prej 17 vjetësh, Dr. Jola Kepi është një profesioniste e njohur në botën e administratës shtetërore dhe sektorit privat.

Përvoja e saj përfshin shërbimin në Ministrinë e Financave, Këshillin e Ministrave, praktikën në OECD në Vjenë, dhe udhëheqjen e operacioneve  Komerciale në Aeroportin Nënë Tereza.

Dr. Kepi ka përfunduar studimet Bachelor në Banke dhe Financë, dy mastera në Administrim Biznesi,një diplomë pasuniversitare në Qeverisje Mjedisore me fokus politikat e Bashkimit Evropian, si dhe gardën Doktor Shkencash në Marketing. Dr.Kepi është dhe autore e shumë punimeve shkencore të botuara në revista Ndërkombëtare dhe Kombëtare.