(DRAP) / Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP)

DRAP-të dhe ZVAP-të janë vijim i DRA/ZA-ve, krijuar me Urdhër Nr. 234 dt. 19.04.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar”, me qëllimin për ta çuar shërbimin sa më pranë secilës bashki e shkollë në vend. Ato luajnë një rol kyç në mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe në cilësinë e arsimit parauniversitar në Shqipëri.
DRAP-të ushtrojnë funksionin e tyre në 4 rajone – Lezhë, Durrës, Fier dhe Korçë, duke përfshirë në strukturën e tyre, respektivisht, 51 ZVAP-të e krijuar në çdo qytet të vendit.