Harvardi

E themeluar në vitin 1981, Qendra e Drejtorëve  në Universitetin  Harvardit është e përkushtuar për mbështetjen dhe zhvillimin e drejtuesve të shkollave në mbarë botën. Nëpërmjet programeve të zhvillimit profesional dhe një komuniteti të gjerë të të mësuarit, The Principals’ Center ndihmon drejtorët në udhëheqjen e ndryshimeve për të siguruar që të gjithë studentët të kenë akses në një arsim me cilësi të lartë.