Instituti Avney Rosha

Instituti Avney Rosha, Instituti Izraelit i Lidershipit, është themeluar në vitin 2007 si një iniciativë e përbashkët e Ministrisë së Arsimit e Izraelit dhe Fondacionit Rothschild “Yad Hanadiv” me qëllim njohjen e kontributit themelor që drejtuesit e shkollave japin për cilësinë e veprimtarisë arsimore në institucionet që ata menaxhojnë.

Instituti është i fokusuar në trajnimin dhe zhvillimin profesional të të gjithë administratorëve dhe drejtuesve të shkollave në Izrael, duke pranuar se udhëheqja e tyre është çelësi për përparimin e sistemit arsimor në Izrael. Larmia e kuadrit të punës dhe proceset e të mësuarit të përdorura nga Instituti pasqyrojnë aspiratën për të pasuruar udhëheqjen arsimore me njohuri, mjete dhe aftësi për të drejtuar përmirësimin e shkollën dhe të sistemit.