BIBLIOGRAFIA ONLINE E BOTIMEVE TË BIBLIOTEKËS KOMBËTARE PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR

Bibliografia Online e botimeve të Bibliotekës Kombëtare  për arsimin parauniversitar liston sipas tematikave dhe rendit alfabetik të autorëve ( shqiptarë e të huaj),  bibliografi  që janë në fondin  e Bibliotekës Kombëtare  lidhur me çështje të arsimit parauniversitar që mbështesin procesin e drejtimit dhe menaxhimit të shkollës.

Bibliografia  është mbështetur në katalogun online të Bibliotekës Kombëtare  dhe shërben për të ndihmuar çdo të interesuar që kërkon  literaturë  në këto fusha.