Trajneret
Aida Goga

Aida Goga është lektore pranë Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Tiranës që nga viti 2014 dhe që prej vitit 2016 mban pozicionin e Përgjegjëses së këtij Departamenti. Është diplomuar për filozofi në vitin 2000, ka ndjekur studimet Master në...

Bio →

Alfons Harizaj

Dr. Alfons Harizaj ka veprimtari të pasur si pedagog në Departamentin e Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional në Universitetin Barleti. Ka kryer studimet e doktoraturës në Universitetin e Tiranës në matematikë në drejtimin probabilitet,statistikë dhe analizë numerike.  Ai ka...

Bio →

Anila Alliu

Anila Alliu ka 32 vite përvojë pune të kombinuar si mësuese e arsimit fillor, drejtuese shkolle, specialiste në Sektorin e Kurrikulës dhe Cilësisë për arsimin parashkollor dhe fillor, në Drejtorinë Arsimore Rajonale të qytetit të Tiranës, dhe për më shumë...

Bio →

Bardhyl Musai

Prof. dr., Bardhyl Musai, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Arsim Demokratik dhe profesor në Universitetin e Tiranës, studiues në fushat e shkencave të edukimit dhe politikave arsimore, ka ideuar, drejtuar dhe zbatuar programe të ndryshme, duke sjellë risi në sistemin...

Bio →

Dhurata Myrtollari

Dhurata Myrtollari është diplomuar në degën Gjuhë-Letërsi në Universitetin “Eqerem Çabej” Gjirokastër, mban titullin "Mësues mjeshtër" me vlerësimin "Shkëlqyeshëm". Ka përvojë të gjatë prej 26 vitesh në Arsimin Parauniversitar në Shqipëri, si mësuese dhe drejtuese në shkolla të ndryshme. Përveç...

Bio →

Dorina Rapti

Dorina Rapti ka përfunduar studimet në degën matematikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, UT në vitin 1995, ka përfunduar master në mësimdhënie në Fakultetin e Shkencave Sociale (departamenti psikologji – pedagogji), UT në vitin 2003 dhe ka titullin Doktor...

Bio →

Edlira Late

Edlira Late ka një përvojë disa vjeçare në menaxhimin e çështjeve të arsimit në sektorin publik dhe privat, me një fokus të veçantë në fushën e trajnimit të mësuesve, të ndërkombëtarizimit të arsimit dhe të sigurimit të cilësisë në arsim....

Bio →

Edmond Rapti

Edmond Rapti është profesor në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Karrierën e ka filluar si mësues e më pas këshilltar pedagogjik, inspektor arsimi, ndërsa në nivel universitar ka ushtruar detyrën e pedagogut, përgjegjësit të Departamentit të Psikologjisë dhe...

Bio →

Elda Lako

Elda Lako, zotëron titullin Master i Shkencave në “Shkenca në Edukim”. Karriera e saj filloi si mësuese, vazhdoi si Inspektore në Drejtorinë Arsimore Rajonale të qytetit të Tiranës e më tej vazhdon të japë eksperiencën e saj si drejtuese dhe...

Bio →

Eralda Zhilla

Eralda Zhilla është lektore në Departamentin e Pedagogjisë dhe Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, dhe koordinatore e masterit “Orientim Profesional”. E diplomuar pranë këtij universiteti në vitin 2005 si psikologe kliniciste, ka fituar gradën master në...

Bio →

Erenestina Halili

Prof asoc Erenestina Halili, është titullare e lëndëve mbi dramatizimin e teksteve, në ciklin e studimit Master Profesional, si dhe e gjinisë dramatike në ciklet Bachelor dhe Master Shkencor, FHF-UT. Ajo është autore e “Bibliografisë së Dramës së Shkruar Shqipe...

Bio →

Erion Muca

Erion Muça ka një përvojë të gjatë dhe të larmishme profesionale dhe akademike si: pedagog dhe studiues shkencor/aplikativ i çështjeve të arsimit, punësimit dhe karrierës, trajner, si dhe hartues programesh, manualesh dhe kurrikulash në fushën e punësimit, arsimit dhe karrierës.Muça...

Bio →

Flutura Sheshi

Flutura Sheshi është diplomuar pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës dega Fizikë. Ka një përvojë profesionale rreth 40 vjeçare në arsim, si mësuese gjimnazi, specialiste arsimi në trajnim, kualifikim dhe inspektim, drejtuese e disa institucioneve publike dhe jo publike.  Gjithashtu,...

Bio →

Gentiana Koçi

Gentiana Koçi udhëhiqet nga pasioni për të rritur vlera nëpërmjet: komunikimit, bashkëpunimit dhe mirë organizimit. Ajo beson se vlerat zhvillohen përmes edukimit dhe praktikimit të tyre në çdo moshë e komunitet, ndaj - prej 20 vitesh, Gentiana udhëheq e mbështet...

Bio →

Gerda Sula

Gerda Sula ka kryer studimet doktorale në Universitetin e Gjenevës, në fushën e Shkencave të Edukimit. Ajo është e përfshirë në programet e përgatitjes së mësuesve në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe mbulon lëndë të shkencave të edukimit si pjesë...

Bio →

Klotida Jaupi

Bio →

Kozeta Noti

Kozeta Noti ka mbi 30 vite përvojë profesionale në mësimdhënie. Karrierën e saj në arsim e ka filluar si mësuese e më pas ka qenë në pozicion drejtues në shkollën e mesme të gjuhëve të huaja “Asim Vokshi”. Gjithashtu, ka...

Bio →

Leticja Gusho

Leticja Gusho ka një përvojë prej 25 vitesh në arsim, dhe aktualisht është lektore me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës. Pas përfundimeve të studimeve master dhe doktoraturë në Universitetin e Tiranës në fushën...

Bio →

Merita Poni

Merita Poni është pedagoge e Universitetit të Tiranës, e angazhuar në mësimdhënie dhe kërkim në fushën e edukimit, metodave të kërkimit dhe arsimit gjithpërfshirës. Ajo ka hartuar modulet e arsimit gjithpërfshirës për sociologjinë e edukimit, për masterin e pedagogjisë sociale...

Bio →

Migena Buka

Dr. Migena Buka është pjesë e Departamentit të Pedagogjisë - Psikologjisë në Universitetin e Tiranës që nga viti 2006. Ajo jep mësim në programet Bachelor në Psikologji, Master i Shkencave në Psikologji Organizative, Master i Shkencave në Psikologji Shkollore dhe...

Bio →

Mihallaq Qirjo

Prof. Asoc. Mihallaq Qirjo  është i pedagog pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Kërkimi shkencor lidhet me fushën e Ekologjisë së Aplikuar. Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë drejtimin e Ekologjisë dhe Edukimit Mjedisor. Ka një...

Bio →

Nada Kallciu

Nada Kallçiu është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ka kryer studimet në Universitetin e Padovës, Itali në Shkenca Edukimi dhe studimet master në Universitetin e Venecias Itali për “Menaxhim projektesh në fushën e edukimit për Europën...

Bio →

Ornela Koleka

E diplomuar në Inxhinieri dhe Informatikë, me një kontribut të konsiderueshëm në sektorin publik dhe privat, në drejtim të menaxhimit dhe zhvillimit të politikave dhe strategjive të qëndrueshme për integrimin e TIK në edukim. Me një eksperiencë tepër të gjatë...

Bio →

Pëllumb Karameta

Prof. Assoc. Dr. Pëllumb Karameta kontribuon në sektorin e arsimit prej 40 vitesh. Ai është diplomuar për matematikë dhe ka kryer një specializim për psikologji-pedagogji. Ka kryesuar grupin e punës për hartimin e strategjisë së arsimit parauniversitar 2014-2021. Në këtë...

Bio →

Petrina Mataj (Blushi)

Petrina Mataj (Blushi), është Drejtore Didaktike pranë Gjimnazit “Deutsch-Albanische Schule” Tiranë. Ajo ka mbaruar studimet pranë FSHN Universiteti i Tiranës, si mban titullin Master Shkencor nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Shquhet për kontribute në fushën e edukimit, me trajnime për...

Bio →

Robert Gjedia

Robert Gjedia ka përfunduar studimet për mësues në Universitetin e Shkodrës, dhe ka ndjekur studime të thelluara Master i Shkencave në fushën e mësimdhënies dhe të të nxënit në Universitetin e Tiranës. Ai mban gradën “Doktor i shkencave” që nga...

Bio →

Shkelqim Allkaj

Shkëlqim Allkaj, Shef i Kurrikulës dhe Cilësisë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Diplomuar në Universitetin e Tiranës për: Mësues i gjuhës shqipe dhe letërsisë; master ekzekutiv në “Studime letrare”; master në gjuhësi për “Redaktori”; bachelor në drejtësi dhe master...

Bio →

Theodhori Karaj

Theodhori Karaj është profesor në Departamentin e Psikologjisë dhe Pedagogjisë në Universitetin e Tiranës, me një përvojë të gjatë pune si mësues dhe drejtor shkolle në arsimin parauniversitar, si profesor i psikologjisë së zhvillimit, metodave të kërkimit në psikologji dhe...

Bio →

Tomi Treska

Asoc. Prof. Dr. Tomi Treska ka një përvojë të gjatë në mësimdhënie në nivel universitar, përvojë të pasur për disa agjenci kombëtare dhe ndërkombëtare, për rastet që kanë të bëjnë me trajnimet e mësuesve dhe drejtorëve, me partneritetet shkollë-familje, qeverisjen...

Bio →

Valbona Habili Sauku

Valbona Habili Sauku i përket brezit të parë të Psikologjisë, diplomuar në drejtimin shkollor/organizacional në vitin 2000. Studimet pasuniversitare kanë vijuar në programin “Master në Këshillim Psikologjik” në 2004 – 2007. Ka marrë gradën “Doktor në Psikologji” në Korrik të...

Bio →

Zenel Sina

  Zenel Sina është lektor në Departamentin e Pedagogjisë të Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ka kryer studimet pasuniversitare në Universitetin e Tiranës “ShPU Pedagogji” (2004) dhe ka fituar gradën shkencore “Doktoratë në Pedagogji” në Universiteti i...

Bio →